ΠΕΟ: Η ισότητα δεν θα έρθει με το να επιρρίπτονται ευθύνες στις γυναίκες

397

Αγωνιστικό χαιρετισμό στις εργαζόμενες γυναίκες, στις γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά για να ανταπεξέλθουν σε ένα σύστημα που παράγει και αναπαράγει διακρίσεις και ανισότητες στέλνει η ΠΕΟ με αφορμή την 8η του Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, το Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ αναφέρει στη διακήρυξη του ότι μετρούμε φέτος 163 χρόνια από τον αγώνα των πρωτοπόρων εργατριών της Νέας Υόρκης, το μήνυμα του αγώνα τους όμως παραμένει επίκαιρο και θα παραμένει επίκαιρο όσο οι γυναίκες σε όλο το κόσμο βιώνουν την αδικία, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τη βία και την υποτίμηση.

Η  Κύπρος δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση. Όσο οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές  κυριαρχούν και θέτουν το κέρδος και την εξυπηρέτηση των λίγων πάνω από την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα  θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, τονίζει η ΠΕΟ.

Σημειώνει παράλληλα πως παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας,   τα στοιχεία μαρτυρούν ότι τα οφέλη αυτής της ανάπτυξης δεν κατανέμονται με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο με αποτέλεσμα το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών,  το χάσμα μεταξύ κερδών και μισθών να έχει διευρυνθεί  στο 10,3%.  Η κυβέρνηση  με τις συνεχιζόμενες  συντηρητικές πολιτικές της, με τη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και μια σειρά άλλων αντιλαϊκών μέτρων,  οδηγεί στη διεύρυνση  αυτού του χάσματος  και ο αριθμός των ατόμων που βιώνει τη φτώχεια να παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Παράλληλα η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η δημιουργία μη ποιοτικών θέσεων εργασίας αυξάνει ολοένα και περισσότερο τους εργαζόμενους φτωχούς, αναφέρεται στη διακήρυξη.

“Ενώ το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε, βλέποντας πίσω από τους αριθμούς θα δούμε ότι οι θέσεις εργασίας που απορρόφησαν ανέργους δεν προσφέρουν ούτε προοπτική ούτε αξιοπρέπεια, αντίθετα αυξηθήκαν τα φθηνά εργατικά χέρια, ανεξάρτητα από την κατάρτιση και τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Η πλειοψηφία των ανέργων, ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων,   εξακολουθούν να είναι   γυναίκες και στις ηλικίες που δημιουργούν τη ζωή τους, την καριέρα και την οικογένεια τους”, τονίζει η ΠΕΟ.

Προσθέτει παράλληλα ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών  είναι 13.7%. Με το ρυθμό που μειώνεται το χάσμα θα χρειαστούν 137 χρόνια για να εξαλειφθεί. Η ΠΕΟ έχει θέσει στόχους που θα συμβάλουν και στη μείωση του χάσματος αυτού. Μέσα από τη διαδικασία ανανέωσης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, την αύξηση των χαμηλών μισθών, την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμβάσεις και τη διαμόρφωση μέσα από ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης και διαλόγου ενός συμφωνημένου πλαισίου ελάχιστων όρων απασχόλησης, για όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. “Σημειώνουμε την επιτυχία μιας τέτοιας  νομοθετικής ρύθμισης της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο των οικοδόμων και των ξενοδοχοϋπαλλήλων, πράγμα που θα επιδιώξουμε και σε άλλους κλάδους”.

Πέραν από τον υφιστάμενο κατώτατο μισθό που καλύπτει 9 επαγγέλματα τα οποία  καλύπτονται κύρια από  γυναίκες, και έχει να αυξηθεί από το 2013, διεξάγεται συζήτηση για καθορισμό εθνικού κατώτατου μισθού.  Η ΠΕΟ αγωνίζεται, για όσους τομείς υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις να είναι ο μισθός που καθορίζεται από τις συμβάσεις. Όπου δεν υπάρχει συμφωνημένος μισθός να διαμορφωθεί νομοθετικά μηχανισμός μέσα από τον οποίο να συμφωνείται ελάχιστος μισθός.

Η  ισότητα δεν μπορεί να  επέλθει  με ευχές και νόμους και ούτε με το  να επιρρίπτονται ευθύνες στις γυναίκες ότι σιωπούν και δεν διεκδικούν, διαμηνύει η ΠΕΟ, επικρίνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη ο οποίος επέρριψε την ευθύνη στις γυναίκες για την ανισότητα κατά τους.  Απαιτούνται συγκεκριμένα  μέτρα, δομές   και μηχανισμοί που να στηρίζουν την γυναικεία απασχόληση, την εργαζόμενη μητέρα,  μέσα από μια οικογενειακή και κοινωνική πολιτική όπου το κράτος να είναι κύριος αρωγός και συμπαραστάτης και να μην αποποιείται το ρόλο και την ευθύνη του, σημειώνεται στη διακήρυξη.

Είναι πολλές οι φορές που η ΠΕΟ με παρεμβάσεις και προτάσεις της έχει προτείνει ολοκληρωμένα τα μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πέραν των πιο πάνω  η ΠΕΟ σημειώνει ότι διεκδικεί:

  • Μέτρα που να δημιουργούν νέες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και προγράμματα εργοδότησης και κατάρτισης που να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων  για να είναι εφικτή η ένταξη  και η επανένταξη τους στην εργασία.
  • Μέτρα που να προστατεύουν κάθε εργαζόμενη από απόλυση όταν αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της στην μητρότητα. Αλλά και μέτρα που να μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς να ανταποκρίνονται στον γονεικό τους ρόλο.
  • Αύξηση της Άδειας Μητρότητας
  • Να καλυφθεί η γονική άδεια με χρηματική αποζημίωση μέσα από ρύθμιση με τη συμμετοχή του κράτους και των εργοδοτών.
  • Η  άδεια πατρότητας να βελτιωθεί και να καλύπτει και τους πατέρες που δεν έχουν τελέσει γάμο.
  • Να βελτιωθεί το δίκτυ υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων δίνοντας αρμοδιότητες και οικονομική ενίσχυση στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης προς το σκοπό τούτο.
  • Να παρθούν μέτρα για μείωση του χάσματος του 38% στις συντάξεις. Επιπρόσθετα το μέτρο για μείωση κατά 12% των συντάξεων για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος ήταν σκληρό και ισοπεδωτικό ιδιαίτερα για τις γυναίκες που είναι η πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων.
  • Να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί για τον έλεγχο,   την εφαρμογή των νομοθεσιών και των πολιτικών ισότητας κάτω από μια Ενιαία Αρχή Ισότητας.