ΠΕΟ: Η πρόταση του Υπουργού υπονομεύει τη φιλοσοφία της ΑΤΑ

226

Ανακοίνωση Εκτελεστικού Συμβουλίου ΠΕΟ για την πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ:

“Το περιεχόμενο της πρότασης που μας παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας για συμφωνία για την ΑΤΑ απέχει πολύ από το κοινό πλαίσιο της απόφασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αυτό συμφωνήθηκε στις πανσυνδικαλιστικές συσκέψεις και ειδικότερα δεν οδηγεί στην πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η πρόταση αφήνει το θέμα της ΑΤΑ σε εκκρεμότητα, παρατείνει την αμφισβήτηση, την υπονόμευση και τη διάβρωση της φιλοσοφίας της ΑΤΑ.

Τα πιο πάνω στοιχεία δεν καθιστούν ικανοποιητική την πρόταση και πλαίσιο για επίλυση του θέματος της ΑΤΑ.

Η ΠΕΟ θα μεταφέρει αυτές τις εκτιμήσεις στις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στόχος μας είναι η συνέχιση της ενότητας και της κοινής δράσης όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο κεφαλαιώδης ζήτημα της ΑΤΑ με στόχο η ΑΤΑ να εκπληρώνει το ρόλο της στη βάση της φιλοσοφίας της.”