Σε κίνδυνο φτώχειας το 21,1% των Ευρωπαίων, 22,3% στην Κύπρο

350

Το 2019, το 21,1% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που ισοδυναμεί με 92,4 εκατομμύρια άτομα, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2018 (21,6%), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 22,3% το 2019, από 23,9% το 2018.

Τα δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2019, ένα έτος πριν από τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, θα χρησιμεύσουν ως ένα από τα σημεία αναφοράς για την ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 το 2020, αναφέρει η Eurostat.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε επτά κράτη μέλη το 2019: Βουλγαρία (32,5%), Ρουμανία (31,2%), Ελλάδα (30,0%), Ιταλία και Λετονία (και τα δύο στοιχεία 27,3%, στοιχεία 2018 για την Ιταλία), τη Λιθουανία (26,3%) και την Ισπανία (25,3%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχία (12,5%), τη Σλοβενία ​​(14,4%), τη Φινλανδία (15,6%), τη Δανία (16,3%), τη Σλοβακία (16,4%), Κάτω Χώρες (16,5%) και Αυστρία (16,9%).

Επιπλέον, το 2019, το 16,5% του πληθυσμού της ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), από 16,8% το 2018. Η εισοδηματική φτώχεια περιγράφει το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε ένα νοικοκυριό των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το εθνικό και κοντά στο όριο φτώχειας.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, περισσότερα από 1 στα 5 άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας στη Ρουμανία (23,8%), τη Λετονία (22,9%), τη Βουλγαρία (22,6%), την Εσθονία (21,7%), την Ισπανία (20,7%), τη Λιθουανία (20,6%) και την Ιταλία (20,3%, στοιχεία 2018). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (10,1%), τη Φινλανδία (11,6%), τη Σλοβακία (11,9%), τη Σλοβενία ​​(12,0%), την Ουγγαρία (12,3%), τη Δανία (12,5%), Κάτω Χώρες (13,2), Αυστρία (13,3%) και Γαλλία (13,6). Στην Κυπρο το ποσοστό είναι  14,7% και στην Ελλάδα 17,9%.

Ακολούθως, η Eurostat καταγράφει ότι το 5,6% του πληθυσμού της ΕΕ υπέστη σοβαρές στερήσεις το 2019, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους επηρεάστηκαν σοβαρά από την έλλειψη πόρων, όπως για παράδειγμα δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους αρκετά ζεστό ή να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι. Αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2018 (6,1%). Το ποσοστό αυτών που υπέστησαν σοβαρή υλική στέρηση το 2019 διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, από 19,9% στη Βουλγαρία, 16,2% στην Ελλάδα και 14,5% στη Ρουμανία έως λιγότερο από 3% στο Λουξεμβούργο (1,3%), Σουηδία (1,8%), Φινλανδία (2,4%), οι Κάτω Χώρες (2,5%) και η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Σλοβενία ​​(και οι 2,6%) καθώς και η Τσεχία (2,7%). Στην Κύπρο το ποσοστό ήταν 9,1%.

Τέλος, το 2019, το 8,5% του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες εργάζονταν λιγότερο από το 20% κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας). Αυτό το ποσοστό ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2018 (8,8%). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Ελλάδα (13,8%), Ιρλανδία (13,0%, στοιχεία 2018), Βέλγιο (12,4%), Ιταλία (11,3%, στοιχεία 2018), Ισπανία (10,8%), Φινλανδία (9,7%), Βουλγαρία και Δανία (από 9,3%) καθώς και στην Κροατία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο 9,2%). Αντίθετα στην Τσεχία (4,2%), την Πολωνία (4,7%), τη Μάλτα (4,9%), την Ουγγαρία (5,0%) , τη Σλοβενία ​​(5,2%) και την Εσθονία (5,4%) καταγράφηκαν τα χαμηλότερα. Στην Κύπρο το ποσοστό ήταν 6,8%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ