Σε κίνδυνο φτώχειας 109,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ

413

23,9% το ποσοστό του πληθυσμού που κινδύνευε από τη φτώχεια στην Κύπρο το 2018

Το 2018, 109,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 21,7% του πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες αυτοί εμπίπτουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: σε κίνδυνο φτώχειας μετά από κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), υλικής στέρησης ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η Εurostat καταγράφει ότι μετά από τρεις διαδοχικές αυξήσεις μεταξύ του 2009 και του 2012 όπου το ποσοστό είχε φτάσει σχεδόν το 25%, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ από τότε μειώθηκε στο 21,7% πέρυσι (2018), 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το σημείο αναφοράς του 2008 και 0,7%  κάτω από το επίπεδο 2017.

Ωστόσο, παρά την πτώση από την κορυφή του 2012 (123,8 εκατομμύρια άτομα), μόνο 8,2 εκατομμύρια άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Κροατίας) απομακρύνθηκαν από τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το 2008 (116,1 εκατομμύρια χωρίς την Κροατία).

Αυτός ο αριθμός έχει μεγάλη διαφορά από τον στόχο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για την έξοδο 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το 2008.

Ένας στους τέσσερις κινδυνεύει από τη φτώχεια στην Κύπρο

Στην Κύπρο το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια ήταν 23,3% το 2008 και 23,9% το 2018 (ή 181.000 και 206.000 άτομα αντίστοιχα). Στην Κύπρο το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ήταν 15,9% το 2008 και το 15,4% το 2018, το ποσοστό των ατόμων που υπέστησαν σημαντική στέρηση ήταν 9,1% το 2008 και 10,2% το 2018 και τα άτομα ηλικίας 0-59 που ζούσαν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ήταν 4,5% το 2008 και 8,6% το 2018.

Στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια ήταν 28,1% το 2008 και 31,8% το 2018 (ή 3.046 εκατ. Και 3.349 εκατ. άτομα αντίστοιχα). Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ήταν 20,1% το 2008 και 18,5% το 2018, τα άτομα που υπέστησαν σοβαρή στέρηση 11,2% το 2008 και 16,7% το 2018 και τα άτομα ηλικίας 0-59 που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά η ένταση εργασίας ήταν 7,5% και 14,6% για τα δύο έτη αναφοράς.

Πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού κινδυνεύει από τη φτώχεια σε επτά χώρες της ΕΕ

Γενικά, το 2018, πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού κινδύνευε από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό σε επτά κράτη μέλη: τη Βουλγαρία (32,8%), τη Ρουμανία (32,5%), την Ελλάδα (31,8%), τη Λετονία (28,4% τη Λιθουανία (22.9%), την Ιταλία (27,3%) και την Ισπανία (26,1%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχία (12,2%), τη Σλοβενία ​​(16,2%), τη Σλοβακία (16,3%, στοιχεία 2017), τη Φινλανδία (16,5%) , τις Κάτω Χώρες (16,7%), τη Δανία και Γαλλία (από 17,4%) και την Αυστρία (17,5%).

Αυξάνεται συνεχώς ο κίνδυνος φτώχειας

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το 2018, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από το 2008 σε εννέα κράτη μέλη: Λουξεμβούργο (από 15,5% το 2008 σε 21,9% το 2018 ή + 6,4 ποσοστιαίες μονάδες) Ελλάδα (+3,7 ποσοστιαίες μονάδες) Εσθονία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες), Ισπανία (+2,3 ποσοστιαίες μονάδες), Ιταλία και Κάτω Χώρες (από +1,8 ποσοστιαίες μονάδες), Σουηδία (+1,3 ποσοστιαίες μονάδες), Δανία (+1,1 μονάδες βάσης) και Κύπρος (+ 0,6 μονάδες). Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία (από 44,8% έως 32,8% ή -12,0 ποσοστιαίες μονάδες), στη Ρουμανία (-11,7 ποσοστιαίες μονάδες) και την Πολωνία (-11,6 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (-8,6 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (-5,8 πμ).

Μειώνονται τα εισοδήματα

Εξετάζοντας το καθένα από τα τρία στοιχεία που συμβάλλουν στον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, το 16,9% του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις το 2018, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν χαμηλότερο από το όριο κινδύνου φτώχειας. Το ποσοστό αυτό είναι σταθερό σε σύγκριση με το 2017 (16,9%), αλλά εξακολουθεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το 2008 (16,6%).

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, περισσότερα από 1 στα 5 άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας. Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από εισοδηματική φτώχεια αυξήθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, και μειώθηκε σε οκτώ.

Σοβαρές στερήσεις και χαμηλή ένταση εργασίας

Στην ΕΕ, το 2018, το 5,8% του πληθυσμού υπέστη σοβαρές στερήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους περιορίζονται από την έλλειψη πόρων, όπως το να μην μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους αρκετά ζεστό ή να πάρουν μια εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι. Το μερίδιο των ατόμων που υπέστησαν σοβαρή υλική ζημία το 2018 διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, από 20,9% στη Βουλγαρία, 16,8% στη Ρουμανία και 16,7% στην Ελλάδα, σε λιγότερο από 4% στο Λουξεμβούργο (1,3%), στη Σουηδία (1,6%) την Τσεχία, την Αυστρία και τη Φινλανδία (2,8%), τη Μάλτα (3,0%), τη Γερμανία (3,1%), τη Δανία (3,4%), τη Σλοβενία ​​(3,7%) και την Εσθονία (3,8%).

Εξετάζοντας τη χαμηλή ένταση εργασίας, το 9,0% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικοι εργάζονταν λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού εργασίας τους κατά το παρελθόν έτος. Σε σύγκριση με το 2008, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0-59 που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας αυξήθηκε σε δεκατέσσερα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και μειώθηκε σε δέκα.

ΠΗΓΕΣ: ΚΥΠΕ, EUROSTAT