Σε νέα ταλαιπωρία υποβάλλει η Υπηρεσία Επιδομάτων τους χαμηλοσυνταξιούχους

359
ǫ骩�頪ܨﭴ᩠󥠰ᣪܪ頳�𡱡럡 �ȥ󳡫ﭟ꧲.

Επιστολή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας του Υπουργείου Εργασίας απέστειλε η ΕΚΥΣΥ μετά από ενημέρωση που είχε από χαμηλοσυνταξιούχους ότι τους αποστέλλεται επιστολή με πίνακα 16 σημείων και ζητούνται επιπρόσθετα νέα έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που υπέβαλαν συμπληρωμένη αίτηση την οποία παρέδωσαν με όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα ή/και πιστοποιητικά όπως ζητούνται με βάση το έντυπο Ε.Ε.Ε5.v2, τώρα καλούνται να υποβάλουν νέα έγγραφα και νέα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπού (ARC) ή αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως σε περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν ταυτότητα. Να επισυνάπτεται σχετική ιατρική βεβαίωση για άγαμα εξαρτώμενα που είναι μόνιμα ανίκανα για αυτοσυντήρηση.
  2. Έντυπο Εξουσιοδότησης (ΕΕΕ8.v2)
  3. Βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για τον αιτητή/τρια.
  4. Κατάσταση όλων των τραπεζικών λογαριασμών αιτητή και μελών της οικογένειας στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα που διαθέτουν λογαριασμούς για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών πριν την ημερομηνία της αίτησης.

Η ΕΚΥΣΥ διερωτάται στην επιστολή της γιατί χρειάζεται η Υπηρεσία αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία δημιουργούν μεγάλη ταλαιπωρία στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

Διερωτάται επίσης η ΕΚΥΣΥ γιατί χρειάζεται η Υπηρεσία ασφαλιστικό λογαριασμό από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, τον οποίο μπορεί να έχει απευθείας μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, γιατί χρειάζεται ιστορικό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ και γιατί ζητούνται καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών για δύο χρόνια ενώ με βάση τους κανονισμούς της Υπηρεσίας απαιτούνται οι καταστάσεις μόνο για τους τελευταίους 12 μήνες.

Ταυτόχρονα, η Οργάνωση θέτει και το πρόβλημα που παρουσιάζεται και για άτομα που βρίσκονται σε διάσταση και δεν έχουν επίσημα διαζύγιο επισημαίνοντας πως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποδέχεται τα δικαιολογητικά αν ο αιτητής είναι σε διάσταση ενώ η Υπηρεσία Επιδομάτων δεν το αποδέχεται.

Για όλα τα πιο πάνω προβλήματα η ΕΚΥΣΥ ζητά από την Υπηρεσία να διευθετήσει άμεσα συνάντηση ώστε να επιλυθούν και να τερματιστεί η ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνταξιούχοι.