Συνάντηση ΕΚΥΣΥ με την Υφυπουργό Πρόνοιας

617
Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïßçóáí óÞìåñá óõíôáîéïý÷ïé ôçò ÅÊÕÓÕ-ÐÅÏ óôïõò äñüìïõò ôçò ËÞäñáò êáé Ïíáóáãüñïõ óôçí Ëåõêùóßá , ÐáñáóêåõÞ 11 Áðñéëßïõ 2014.

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εδώ και 8 χρόνια συζήτησε αντιπροσωπεία της ΕΚΥΣΥ σε συνάντηση που είχε με την Υφυπουργό Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα η ΕΚΥΣΥ επανέλαβε τις απόψεις και τις προτάσεις της για την επίλυση των χρόνιων σοβαρών προβλημάτων τα οποία προκαλούν αφάνταστη ταλαιπωρία στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες του ΕΕΕ.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΥΣΥ έθεσε ενώπιον της κ. Ανθούση προβλήματα όπως είναι η απαράδεκτα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, οι αναπάντητες κλήσεις προς την Υπηρεσία, τα πολλά στοιχεία που ζητούν ξανά και ξανά , καθώς και πολλές άλλες αδυναμίες και προβλήματα  που υπάρχουν  όπως είναι και η υποστελέχωση  της Υ.Δ.Ε.Π ,προειδοποιώντας πως τόσο η ΕΚΥΣΥ όσο και οι συνταξιούχοι δεν είναι διατεθειμένοι να ανέχονται αυτή την ταλαιπωρία που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια.

Η αντιπροσωπεία της ΕΚΥΣΥ τόνισε στην Υφυπουργό ότι δεν είναι δυνατό να περιμένουν χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι από το 2020 μέχρι και σήμερα χωρίς να γνωρίζουν την εξέλιξη της εξέτασης των αιτήσεών τους. Την ίδια στιγμή ούτε η ΕΚΥΣΥ ούτε οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία.

Η Υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους συνεργάτες της  για συζήτηση των προβλημάτων που τέθηκαν από την ΕΚΥΣΥ και θα την  ενημερώσει.

Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων τόνισε πως δεν θέλει άλλες υποσχέσεις αλλά αναμένει άμεση επίλυση των προβλημάτων.