Τερματισμό της πολιτικής που οδηγεί σε υποστελέχωση τους Δήμους απαίτησαν οι εργαζόμενοι

296

Πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία μονόωρη στάση εργασίας από τους εργαζομένους σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου που διοργάνωσαν από κοινού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους.

Οι εργαζόμενοι απαίτησαν τον τερματισμό της περιοριστικής πολιτικής της κυβέρνησης  σε έγκριση θέσεων εργασίας που οδήγησε σε σοβαρή υποστελέχωση των Αρχών Τοπικών Αυτοδιοίκησης (Α.Τ.Α.)  καθώς και τον άμεσο τερματισμό κάθε περίπτωσης αγοράς υπηρεσιών η οποία απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις στις Α.Τ.Α. Απαίτησαν επίσης την ενίσχυση των κονδυλιών για τις Α.Τ.Α. ώστε να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική αυτονομία. Τέλος δήλωσαν ξανά την στήριξη τους στην αναγκαιότητα για να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι να γίνει τούτο δεν θα ανεχτούν με κανένα τρόπο να συνεχίσουν αποψιλώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δημότες και προπάντων ότι δεν θα ανεχτούν  την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων αναγκών και θα παίρνουν συνδικαλιστικά μέτρα κάθε φορά που γίνεται και όπου γίνεται. Τέλος προειδοποίησαν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα παρακολουθεί στενά τα θέμα και θα εντείνει την αντίδραση του αν χρειαστεί.

Οι συμμετέχοντες στη στάση εργασίας ενέκριναν ψήφισμα με τα αιτήματα τους:

«Οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που έλαβαν μέρος στην παγκύπρια μονόωρη στάση εργασίας αποφάσισαν:

  1. Να απαιτήσουν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την οποία όλοι θεωρούν απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού.
  2. Να απαιτήσουν την Οικονομική Ανεξαρτησία των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Μεταβατικά θα πρέπει να περιοριστεί η σημαντική μείωση της κρατικής χορηγίας που επιβλήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, προκειμένου οι ΑΤΑ να στηριχτούν για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη.
  3. Να απαιτήσουν τον τερματισμό της υποστελέχωσης των υπηρεσιών των Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων, που είναι αποτέλεσμα της αυστηρής πολιτικής για μη αναπλήρωση θέσεων που κενώνονται που τα αρμόδια υπουργεία εφαρμόζουν εδώ και μια 10ετία, επικαλούμενοι τόσο την προοπτική της μεταρρύθμισης, όσο και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση του τόπου, που σχετίζεται με την οικονομική κρίση των προηγούμενων χρόνων και την πρόσφατη πανδημία, παραγνωρίζοντας ότι η υποστελέχωση επηρεάζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η υφιστάμενη κατάσταση:

  • Οδηγεί, μέρα με τη μέρα, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μαρασμό και αποδιοργάνωση που κύρια οφείλονται στα μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα αλλά και στην ουσιαστική έλλειψη αυτονομίας.
  • Εδραιώνει την αποψίλωση των  υπηρεσιών τους και προωθεί την αποξένωση των δραστηριοτήτων τους.
  •  Δημιουργεί αβεβαιότητα και συγκρούσεις από την διασάλευση των εργασιακών σχέσεων λόγω κυρίως της προσφυγής, ολοένα και περισσότερο, στην απαράδεκτη πρακτική της ανεξέλεγκτης και αρρύθμιστης αγοράς υπηρεσιών.
  • Συσσωρεύει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα γι’ αυτό και προειδοποιούν ότι θα παρακολουθούν την όλη κατάσταση και αν δεν διαφοροποιηθεί, θα υπάρξει περεταίρω κλιμάκωση των μέτρων.

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να τονίσουν ότι πρώτιστος στόχος τους είναι η σωστή λειτουργία  των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να επιτελούν αποτελεσματικά τον καθοριστικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν στη κοινωνία. Ακόμη δηλώνουν την έγνοια τους και τη προσήλωση τους στην σωστή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες ρυθμίζονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, μακριά από αρρύθμιστες μορφές απασχόλησης.

Τέλος οι εργαζόμενοι καλούν τους Δημάρχους, τους Κοινοτάρχες και τα μέλη των Συμβουλίων, αλλά και όλους τους πολίτες, όπως συστρατευτούν μαζί τους απαιτώντας την άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών των ΑΤΑ για αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών από την εμφανή υποστελέχωση και την οικονομική αυτονόμηση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

ΟΗΟ-ΣΕΚ

ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ

ΔΕΟΚ

24/9/2020»