Υπαναχώρησε ο Υπ. Οικονομικών στο θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων

469

Σε αδιέξοδο κατέληξε η συνάντηση που είχαν οι Συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, η αντίστοιχη της ΣΕΚ και η ΠΑΣΥΔΥ με τον Υπουργό Οικονομικών, στις 30 Νοεμβρίου για το θέμα της τήρησης της συμφωνίας της 31ης Οκτωβρίου που αφορά τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους του δημοσίου.

Όπως δήλωσε στο ΕΒ ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου, ο Υπουργός δεν πείστηκε να τηρήσει τη συμφωνία γεγονός που οδήγησε σε αδιέξοδο με τους εργαζόμενους να μελετούν τα επόμενά τους βήματα ζητώντας άμεσα την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τριών Συντεχνιών, ενώ στις 24 Νοεμβρίου, είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση για σειρά τεχνικών λεπτομερειών της συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους και ετοιμάστηκε το σχετικό προσχέδιο συμφωνίας, είχαν μεταφερθεί επιφυλάξεις και οι προβληματισμοί του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόνοια να συνυπολογιστεί και η υπηρεσία στις κλίμακες Α1-Α2-Α5(ii) και ότι η πρόνοια αυτή θα διαταράξει τις μισθοδοτικές ισορροπίες μεταξύ των υπαλλήλων.

Οι Συντεχνίες αντέτειναν ότι η πρόνοια αυτή συμπεριλαμβάνεται στα συμφωνηθέντα στις 31/10/2023 στη βάση της θέσης αρχής ότι η συνεχόμενη υπηρεσία που αφορά στην πλέον χαμηλόμισθη κατηγορία υπαλλήλων θα πρέπει να προσμετρήσει και να συνυπολογιστεί στα δεκαοκτώ (18) χρόνια που απαιτούνται για την ανέλιξη στην αφετηρία της κλίμακας Α7.

Ταυτόχρονα δήλωσαν την ετοιμότητά τους να υπογράψουν άμεσα το προσχέδιο της συμφωνίας όπως ετοιμάστηκε και που προνοούσε πέραν της υπηρεσίας στην Κλ.Α1 και όλες τις άλλες πτυχές του θέματος περιλαμβανομένου και του συνυπολογισμού των 30 μηνών για τους έκτακτους μέχρι να γίνουν αορίστου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι συντεχνίες, το Υπουργείο Οικονομικών επανήλθε με σκέψεις και εισηγήσεις για αναλογικό συνυπολογισμό της υπηρεσίας στην κλίμακα Α1 σε σχέση με την κλίμακα Α2 για να μην επηρεαστεί η μισθοδοτική ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων.

«Μετά από σχετική συνεννόηση και των τριών Συντεχνιών η θέση του Υπουργείου Οικονομικών για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους ουσίας και παρά το γεγονός ότι πέραν της υπηρεσίας στην Κλ. Α1 η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα δεν έγινε αποδεκτή. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα επανέλαβε ότι η συμπερίληψη της υπηρεσίας στην κλίμακα Α1 σε ίδια καθήκοντα είναι θέση τους και οποιαδήποτε προσπάθεια να μη συμπεριληφθεί δεν είναι αποδεκτή και είναι επίσης εκτός του πλαισίου των όσων είχαν συμφωνηθεί στις 31.10.2023.

«Μια τέτοια εξέλιξη στην ουσία συνιστά υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπό αναφορά συμφωνία», προστίθεται.

Καταλήγοντας, οι τρεις συντεχνίες σημειώνουν ότι επειδή το θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει τεθεί ως προτεραιότητα και των τριών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και το ζήτημα αυτό περιλαμβάνεται και στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο και αναμένουν την άμεση παρέμβασή του για ρύθμιση της διαφοράς που προέκυψε και οπωσδήποτε τη συμπερίληψη της συμφωνίας στον προϋπολογισμό του 2024.