Υπογράφηκε η Σύμβαση των εργαζομένων στην «ΗΕLLENIC TZILALIS»

340

Υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 η Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στην εταιρεία «ΗΕLLENIC TZILALIS» η οποία δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μεταξύ των Συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ και της διεύθυνσης της εταιρείας.