Υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο

510

Χθες Δευτέρα 26/04/2021 με την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία  οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με τον Αντικαρκινικό  Σύνδεσμο Κύπρου.

Η νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε από τις συντεχνίες Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. – Π.Ε.Ο. και Ο.Ι.Υ.Κ.- Σ.Ε.Κ. και του εκπροσώπου του Δ.Σ. του αντικαρκινικού συνδέσμου αφορά την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2021 και προνοεί παραχώρηση προσαυξήσεων, αύξηση των εισφορών στο ταμείων προνοίας και πληρωμένη άδεια πατρότητας. Επίσης συμφωνήθηκε όπως ο Κώδικας παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία που συμφώνησαν οι κοινωνικοί εταίροι να ενσωματωθεί και να αποτελεί μέρος της συλλογικής σύμβασης.