Υπόμνημα της ΠΕΟ προς τον Υπουργό Εσωτερικών

172

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΕΟ με επικεφαλής την Γ.Γ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Κατά τη συνάντηση η ΠΕΟ παρέδωσε στον Υπουργό υπόμνημα με τις θέσεις της.

Ακολουθεί αυτούσιο το υπόμνημα:

«Για σκοπούς της σημερινής μας συνάντησης σας υποβάλλουμε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον τόπο μας και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας. Ευελπιστούμε μέσα από μια δημιουργική συζήτηση, μετά και την κατάθεση των θέσεων και προτάσεων μας,  να πετύχουμε την προώθηση μέτρων επίλυσης των ζητημάτων αυτών.

Στεγαστική Πολιτική

Το κόστος απόκτησης  ή ενοικίασης στέγης είναι δυσβάστακτο για τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες.  Χρειάζεται εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που να εδράζεται στις σημερινές πραγματικότητες. 

Έχουμε δει τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την νέα ενιαία στεγαστική πολιτική τις οποίες μελετούμε.

Αρκετές από τις προτάσεις  είναι προς την ορθή κατεύθυνση και περιλαμβάνονται στις διεκδικήσεις  μας όπως για παράδειγμα ο θεσμός της κοινωνικής στέγης.  Για να επιδράσει όμως καταλυτικά ο θεσμός της κοινωνικής στέγης στην διασφάλιση προσιτής στέγης για τους χαμηλά αμειβόμενους πρέπει να διευρυνθούν κατά πολύ τα προγράμματα διάθεσης κοινωνικής στέγης.

Τα σχέδια επίσης δεν απαντούν σε ένα  κύριο ζήτημα, που είναι η δυσκολία πρόσβασης σε δανεισμό, ιδιαίτερα νέων  ζευγαριών και ευάλωτων ομάδων.

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να δημιουργηθεί Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής ο οποίος θα έχει την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής,  την καθοδήγηση και παρακολούθηση των στεγαστικών προγραμμάτων  καθώς επίσης και να  επανέλθει ο  Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης στον αρχικό του ρόλο ούτως ώστε να εξυπηρετεί τον σκοπό του και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Χρειάζεται επίσης  να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των εισοδηματικών κριτηρίων και των χορηγιών για όλα τα στεγαστικά σχέδια όπως και  η εισαγωγή σχεδίου επιδότησης ενοικίου με εισοδηματικά κριτήρια για να καλυφτούν κατηγορίες που σήμερα δεν καλύπτονται.  Σε ότι αφορά το σχέδιο για προσιτό ενοίκιο που έχει εξαγγελθεί, η μέθοδος καθορισμού του προσιτού ενοικίου μας δημιουργεί ανησυχία ναι μεν θα παρέχει ανακούφιση  αλλά δεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ψηλών ενοικίων.

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ισχύς Συλλογικής Σύμβαση σε Δήμους , ΕΟΑ και συμπλέγματα Κοινοτήτων

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) απαραίτητα πρέπει να  συνεχίσουν να είναι σε ισχύ και να εφαρμόζονται όπως διαλαμβάνεται στην συμφωνία που υπογράφηκε στις 3/3/2020 μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών, Προέδρου Ένωσης Δήμων και Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ.

Διαφωνούμε έντονα και για λόγους αρχής με την προωθούμενη πολιτική του Υπουργείου όπως οι υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις καταργηθούν και αντικατασταθούν με τη δημιουργία κανονισμών (ΚΔΠ) που να ρυθμίζουν τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων.  Η ρύθμιση των όρων εργοδότησης με τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν εξυπηρετεί τις ομαλές εργασιακές σχέσεις, καθιστά  την διεκδίκηση αιτημάτων με ελεύθερες διαπραγματεύσεις σχεδόν αδύνατη και οδηγεί την επίλυση εργατικών διαφορών έξω από τον ΚΒΣ καταφεύγοντας κάθε φορά στα δικαστήρια.  Αναμένουμε ότι ο θεσμός των ΣΣΕ θα διαφυλαχθεί και θα στηριχθεί από το Υπουργείο.

Αγορές υπηρεσιών για μόνιμες ανάγκες

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια και με πρόφαση τη μεταρρύθμιση της ΤΑ έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του απαράδεκτου φαινομένου της κάλυψης μονίμων αναγκών σε Δήμους και Κοινότητες με αγορές υπηρεσιών. Αποτέλεσμα είναι η εξάπλωση τέτοιων μορφών εργοδότησης σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων. Ακόμα και για τις πιο βασικές ανάγκες όπως της θέσης του Γραφέα. Σε αρκετές περιπτώσεις μέσω καταγγελιών στο Διευθυντή ΚΑ έχουμε μετατρέψει το καθεστώς εργοδότησης σε εξηρτημένη σχέση και με τη μετατροπή τους σε ΕΑΧ παραμένουν και εργάζονται κανονικά στους Οργανισμούς. Σε άλλες  περιπτώσεις ο εργολάβος παραβιάζει το διάταγμα για το κατώτατο μισθό, ενώ σε άλλες η εργασία στους εργολάβους παραμένει αρρύθμιστη και πιθανότατα και αδήλωτη.

Έχει υποχρέωση το Υπουργείο να συμβάλει στη προσπάθεια μας για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και οι μόνιμες και διαρκείς ανάγκες να καλύπτονται από προσωπικό των οργανισμών. Άλλωστε υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση κατά πόσο οι αγορές υπηρεσιών προσφέρουν εξοικονομήσεις και ποιότητα υπηρεσιών.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα αντιδράσουμε με δυναμικά μέτρα  αν χρειαστεί, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και μετά την 1/7/2024.

Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ)

Από την 1/7/2024 με βάση το Νόμο οι αρμοδιότητες έκδοσης αδειών οικοδομής και πολεοδομικών αδειών μεταφέρονται από τους Δήμους στους νέους ΕΟΑ.  Έγκαιρά με την ψήφιση του Νόμου, είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτή η διαδικασία έχει προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν. Δυστυχώς μερικούς μήνες πριν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης  συνεχίζουν ακόμα να υπάρχουν κενά στη νομοθεσία, έλλειψη προσωπικού που θα μεταφερθεί από Δήμους και Κυβερνητικά Τμήματα και αντιδράσεις από Δήμους που διαφωνούν με τη μεταφορά.

Όπως γνωρίζεται έχει ήδη συμφωνηθεί προσχέδιο οργανογράμματος το οποίο εδράζεται στην απόφαση για έκδοση των αδειών στους ΕΟΑ με δική τους υπηρεσία. 

Τελευταίως είδαμε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τρίτους( ΕΤΕΚ) με εισήγηση ιδιώτες μηχανικοί να εκδίδουν άδειες.

Κάτι τέτοιο αν υιοθετηθεί είναι υπαναχώρηση από τα συμφωνηθέντα αλλά και έμμεση προώθηση της αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων αναγκών.

Συνυφασμένο με αυτό το θέμα είναι η ανάγκη το Υπουργείο Εσωτερικών να συμβάλει την προσπάθεια των Συντεχνιών (ΠΕΟ,ΣΕΚ,ΠΑΣΥΔΥ) όπως στους ΕΟΑ να επιτραπεί η δημιουργία δύο νέων παράλληλων δομών, μιας με κλίμακα Α2-5-7+2 στην οποία θα προσλαμβάνονται απόφοιτοι τεχνικής σχολής ή λυκείου και μια με κλίμακα Α8-10-11 που θα προσλαμβάνονται κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στην οποία θα τοποθετηθούν και οι υφιστάμενοι πτυχιούχοι.

Απαλλαγή των Δήμων και ΕΟΑ από την αποπαγοποίηση θέσεων

Οι Δήμοι με βάση τη νέα νομοθεσία θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την σχέση συνολικών εξόδων-συνολικού εργατικού κόστους κάτω του 40%.  Αυτό είναι αρκετό προκειμένου να υπάρχει συγκράτηση του εργατικού κόστους.  Ενδεχόμενη εφαρμογή της πολιτικής που ισχύει για τις αποπαγοποιήσεις θα δυσκολεύει αφάνταστα τη στελέχωση των νέων Δήμων που ας σημειωθεί με βάση τη νέα νομοθεσία θα πρέπει εργάζονται σε καθεστώς διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Ζητήματα που αφορούν την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες (οικιακοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με ειδικές άδειες, αιτητές ασύλου)

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ενεργοί ασφαλισμένοι, υπήκοοι τρίτων χωρών  το 2022, είναι  107χιλιάδες.   Από αυτές τις 107 χιλιάδες μόνο 20.000 λαμβάνουν έγκριση για  απασχόληση από το Υπουργείο Εργασίας. 

Στον παρελθόν είχαμε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων που λαμβάναν άδειες εισαγωγής εργαζομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών με την αιτιολόγηση του εξειδικευμένου προσωπικού που στην ουσία δεν ήταν τέτοιο.

Όσο αφορά την κατηγορία των οικιακών εργαζομένων, μέχρι σήμερα, η εργοδότηση τους, οι όροι απασχόλησης καθώς και άλλα ζητήματα, αποτελούν αρμοδιότητες πέραν του ενός Υπουργείου.

Επιβάλλεται επίσης καλύτερη διαχείριση των αιτητών ασύλου έτσι που να μην τυγχάνουν εκμετάλλευσης και να χρησιμοποιούνται ως φθηνό εργατικό δυναμικό ή/και να οδηγούνται σε αδήλωτη εργασία.  Υπάρχει και  ζήτημα ίσης μεταχείρισης  από το ΓΕΣΥ όσων αιτητών ασύλου  εργάζονται και συνεισφέρουν στο Ταμείο.

Αυτά τα ζητήματα επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν μέσα από μια ολιστική Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία να εδράζεται στην αξιολόγηση των αναγκών και στην ορθολογιστική αξιοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Κύπρο είτε ως αιτητές ασύλου, είτε ως φοιτητές.  Είναι η θέση μας ότι οι άδειες για όλες τις κατηγορίες να παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας το οποίο να έχει και όλη την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν.  Σημειώνουμε ότι ειδικά  για τις οικιακές εργαζόμενες υπήρξαν σχετικές αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζονται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για σωστή λειτουργία του όλου συστήματος είναι η ρύθμιση των όρων απασχόλησης όλων των κατηγοριών με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα συμφωνηθούν με το συνδικαλιστικό κίνημα και οι αποτελεσματικοί και αυστηροί ελέγχοι για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.  

Σε ότι αφορά τη δημιουργία Υφυπουργείου Μετανάστευσης θέση μας είναι ότι σε αυτό πρέπει να ενταχθούν όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα αιτητών και  στο νόμο να περιληφθούν και τα ζητήματα ένταξης μέσα από ένα θεσμοθετημένο διάλογο ο οποίος θα καλύπτει και ζητήματα για μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.

Με εκτίμηση,

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Γενική Γραμματέας ΠΕΟ»