Ψηφίστηκε ο νόμος για την τηλεργασία

410

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε στις 16 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για την τηλεργασία με σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που την διέπουν.

Το νομοσχέδιο αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ σε ότι αφορά το δημόσιο η κυβέρνηση θα επανέλθει ενδεχομένως με νέο νομοσχέδιο εντός του 2024.

Διεξαγωγή ελέγχων για διασφάλιση εφαρμογής της νομοθεσίας

Η ΠΕΟ πολύ έγκαιρα είχε θέσει την αναγκαιότητα ρύθμισης της τηλεργασίας ως μια νέα εξελισσόμενη μορφή ευέλικτης απασχόλησης  καθώς και την ανάγκη για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας τους.

Η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί μια θετική εξέλιξη και με τις πρόνοιες της κάποια θέματα βελτιώνουν την θέση των εργαζομένων. «Θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπεται η εφαρμογή της τηλεργασίας σε προαιρετική βάση και μετά από σχετική γραπτή  συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου», δήλωσε στο «Ε.Β.» ο Πιερής Πιερή, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΠΕΟ και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας.

«Ωστόσο, σημείωσε, για την ΠΕΟ παραμένει κρίσιμο το ζήτημα της ρύθμισης του δικαιώματος της αποσύνδεσης, το οποίο κατά την άποψη μας, όπως είχαμε αναφέρει και στη διαδικασία της διαβούλευσης, δεν κατοχυρώνεται απόλυτα με τη νέα νομοθεσία. Ταυτόχρονα η χρησιμότητα της νομοθεσίας θα διαφανεί μέσα από την διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της».

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου σε δικές του δηλώσεις ανέφερε πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, δηλαδή οι δημόσιοι οργανισμοί και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Είναι κάτι που επιδιώξαμε και τελικά πετύχαμε αφού ήδη σε κάποιους από αυτούς τους Οργανισμούς λειτουργεί η τηλεργασία και ρυθμίζεται από Συλλογικές συμφωνίες και Συλλογικές Συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε διαβούλευση που είχαμε με τους Οργανισμούς τέθηκαν κριτήρια και αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε από τη μια όσοι εργαζόμενοι τηλεργάζονται να μην χάνουν κανένα δικαίωμά τους και από την άλλη οι Οργανισμοί να επωφελούνται με την έννοια της αύξησης της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητάς τους», είπε.

Ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ συμπλήρωσε πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο νόμο περιλαμβάνονται ασφαλιστικές δικλίδες υπέρ των εργαζομένων που τηλεργάζονται. «Επιπρόσθετα, είναι για εμάς πολύ πιο σημαντικό το ότι στους Οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΣΗΔΗΚΕΚ αυτό θα γίνει μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων», κατέληξε.