Όσα πρέπει να ξέρετε για το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης παιδιών

623

Την Δευτέρα, 25 Ιουλίου, εξαγγέλθηκε από την Υφυπουργό Πρόνοιας το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών που φοιτούν σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία τα οποία  θα έχουν συμβληθεί  με το Σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το επίδομα δεν θα καταβάλλεται στους δικαιούχους γονείς αλλά απευθείας στους παρόχους που θα έχουν συμβληθεί με το Σχέδιο, απευθύνεται σε γονείς που είναι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου και μπορεί να καλύψει μέχρι 16,000 παιδιά.

Οι δικαιούχοι γονείς θα λάβουν σχετική ενημερωτική επιστολή και μπορούν  να δηλώνουν ενδιαφέρον εγγραφής στο Σχέδιο μέχρι τις 25/8/22.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους αναμένεται να ανοίξει στο τέλος Αυγούστου ενώ τονίζεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες το εισοδηματικό όριο των 49.000 αυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των πρώτων δύο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Πρόνοιας στην διεύθυνση: http://www.wbas.dmsw.gov.cy/dmsw/ydep.nsf/All/948C606835466BBEC2258886003EA9EE?OpenDocument

Προϋποθέσεις και κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο:

  1. Να έχει εγκριθεί για την παροχή επιδόματος τέκνου για το 2022.
  2. Να έχει εγγράψει το παιδί του/της σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει ως πάροχος στο Σχέδιο.
  3. Να έχει οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στους πίνακες που δημοσιεύουμε, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.

Εκτός μια ομάδα δικαιούχων επιδόματος τέκνου

Σημαντικό είναι να έχουν υπόψη τους οι γονείς ότι από το Σχέδιο εξαιρείται μια ομάδα δικαιούχων επιδόματος τέκνου. Συγκεκριμένα, η κλίμακα στο επίδομα τέκνου σταματά σε οικογενειακό εισόδημα 59.000 ευρώ +5000 για κάθε παιδί πέραν των δύο. Ενώ στο Σχέδιο επιδότησης σταματά στις 49,000 +5,000 για κάθε παιδί πέραν των δύο.

Ύψος Επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 80% των μηνιαίων διδάκτρων για τη φοίτηση του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την ηλικία του παιδιού, την σύνθεση της οικογένειας και το ωράριο φοίτησης.