13.7% χαμηλότεροι οι μισθοί των γυναικών στην Κύπρο

356

Η ΠΕΟ με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής στην Κύπρο, η οποία καθιερώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για το χάσμα αμοιβών που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπογραμμίζει ότι η ανισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα πολυσύνθετο και χρόνιο πρόβλημα που για να εξαλειφθεί χρειάζεται στοχευμένες πολιτικές και μέτρα που να απαντούν στα αίτια που προκαλούν αυτό το χάσμα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι γυναίκες στην Κύπρο αμείβονται κατά 13,7% λιγότερο από τους άνδρες και η ΠΕΟ τονίζει πως η εξάλειψη του χάσματος αμοιβών είναι αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη της ισότητας στην εργασία. Οι διαφορές στις αμοιβές των δυο φύλων μειώνουν τα συνολικά εισοδήματα των γυναικών όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής αλλά περιορίζουν και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα προκαλώντας φτώχεια στη μετέπειτα ζωή τους, όπως για παράδειγμα σήμερα το χάσμα στις συντάξεις βρίσκεται στο 48% σε βάρος των γυναικών.

Κύριες  αιτίες που δημιουργούν και διαιωνίζουν αυτό το χάσμα είναι σύνθετες και πολυεπίπεδες και σχετίζονται με:

-Την άμεση διάκριση  και αφορά τις περιπτώσεις που οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν την ίδια δουλειά  παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

-Την υποτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των γυναικών  με αποτέλεσμα, πολύ συχνά, οι γυναίκες να αμοίβονται λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν δουλειά ίσης αξίας.  Σε αρκετές περιπτώσεις  οι μισθολογικές κλίμακες για δουλειές που απαιτούν όμοιες δεξιότητες, προσόντα ή πείρα τείνουν να είναι χαμηλότερες όταν εκτελούνται κυρίως από γυναίκες. 

-Το διαχωρισμό της αγορά εργασίας όπου οι γυναίκες και οι άνδρες ακόμα τείνουν να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα και κλάδους.  Οι γυναίκες συχνά απασχολούνται σε επαγγέλματα όπου οι αμοιβές είναι, κατά μέσον όρο, χαμηλότερες από εκείνα που κυριαρχούν οι άνδρες.   Περισσότερο από 40% των γυναικών εργάζονται για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση – το διπλάσιο από τους άνδρες.  Μόνο το 29% των επιστημόνων και μηχανικών στης Ε.Ε. είναι γυναίκες.  Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως ως βοηθοί διοίκησης, υπάλληλοι καταστημάτων ή εργαζόμενες με χαμηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτες εργάτριες με συναφείς κατώτερες αμοιβές.

-Τις παραδόσεις και τα στερεότυπα που επηρεάζουν την επιλογή της σταδιοδρομίας και τα εργασιακά πρότυπα παρόλο που φαίνεται ότι είναι προσωπική και ελεύθερη επιλογή των ανθρώπων.

-Τις ευθύνες που επωμίζεται,  στο μεγαλύτερο βαθμό,  η γυναίκα  για την φροντίδα των παιδιών, άλλων εξαρτωμένων μελών και του νοικοκυριού.  Οι γυναίκες διακόπτουν πολύ συχνότερα τη σταδιοδρομία τους, ή/και  επιλέγουν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, επισφαλείς και με  πολύ λιγότερο μισθό με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η επαγγελματική τους εξέλιξη και η μισθολογική τους αναβάθμιση.

Το μεγάλο διακύβευμα σήμερα, μετά τις νομοθεσίες, τις μελέτες, τις διαπιστώσεις και τις εκστρατείες, είναι να εξευρεθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξαλείψουμε το χάσμα καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτό ώστε να μην θεωρούν οι εργοδότες τη γυναικεία εργασία φθηνή και ευέλικτη.

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να έχει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης και να είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του μέσα από την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων,  σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και με άλλους φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν το έμφυλο μισθολογικό χάσμα. Μέτρα όπως:

-Επαρκώς καταρτισμένη και στελεχωμένη κρατική υπηρεσία επιθεώρησης για εφαρμογή του νόμου περί ίσης αμοιβής για ίδια ή για ίσης αξίας εργασία.

-Αύξηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό ο οποίος καλύπτει κύρια επαγγέλματα που καλύπτονται από γυναίκες και έχει παγοποιηθεί από το 2013.

-Συλλογικές Συμβάσεις με κλίμακες μισθοδοσίας, καταγραφή καθηκόντων και αξιολόγηση επαγγελμάτων με βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Διαφάνειά στους μισθούς για να μπορεί να διεκδικεί σε περίπτωση που εκτιμά ότι υπάρχει μισθολογική διάκριση.

-Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα μισθοδοτικά συστήματα και εντοπίζουν διαφορές στις αμοιβές των δυο φύλων.

-Εκστρατείες ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης.

-Δημιουργία τράπεζας δεδομένων για καταγραφή της προόδου και αξιολόγηση των μέτρων.

-Υποδομές και υπηρεσίες για διευκόλυνση των εργαζόμενων γονιών στην άσκηση του γονικού τους ρόλου κ.α.