Αγώνας για τα εργασιακά δικαιώματα των φρουρών ιδιωτικής ασφάλειας

451

Του Πάνου Παναγιώτου, ΚΟΓ ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ

Είτε πρόκειται για φύλαξη χώρων ή εμπορικών κέντρων, είτε για ελέγχους σε αεροδρόμια ή λιμάνια, είτε για προστασία VIP οι ιδιωτικοί φρουροί ασφάλειας έχουν γίνει όλο και πιο κοινό θέαμα σε όλη την Κύπρο. Σε άντρες και  γυναίκες κάθε ηλικίας με ωραίες και εντυπωσιακές στολές, που τους συναντούμε σε κάθε γειτονία της Κύπρου, η κοινωνία μας τους έδωσε τη σημαντική ευθύνη  να μας προστατεύουν από κάθε ανεπιθύμητο κίνδυνο για 24ώρες το 24ώρο.

Τούτη η υπηρεσία τα τελευταία χρόνια  γνώρισε  τεράστια ανάπτυξη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δεκάδες επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής ασφάλειας  δίνοντας  την ευκαιρία για απασχόληση σε πολλούς εργαζόμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο αριθμός της απασχόλησης στο κλάδο μπορεί και να ισούται με το αριθμό των εργαζομένων στο Αστυνομικό Σώμα Κύπρου.

Ο επαγγελματίας φρουρός ασφάλειας  είναι ένα επάγγελμα με πολύ σημαντικές ευθύνες και ρόλο να παίξει στην κοινωνία μας και  για αυτό το λόγο η κοινωνία απαίτησε και κατόρθωσε να νομοθετηθεί ποιος έχει το δικαίωμα να γίνει φρουρός ασφάλειας. Σύμφωνα με την νομοθεσία για να πάρει κάποιος την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος χρειάζεται πρώτα να έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεύτερο να παρακολουθήσει συγκεκριμένες ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και τρίτο, να περάσει από την εξέταση που την ευθύνη διεξαγωγής της την έχει η Αστυνομία Κύπρου.

Παρά το ότι η Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ.-Π.Ε.Ο.  έχουμε  θέση και άποψη τόσο για τα κενά που εντοπίζουμε στην υπάρχουσα νομοθεσία  όσο και  για τις ώρες των θεωρητικών μαθημάτων και για το κόστος έκδοσης της επαγγελματικής άδειας, δεν θα ασχοληθώ με αυτά στο σημερινό άρθρο γιατί σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη των αδικιών που παρουσιάζονται στα εργατικά δικαιώματα  των υπαλλήλων σε αυτό τον κλάδο.   

Ενώ λοιπόν, ο φρουρός ασφάλειας είναι θεωρητικά  ένα επάγγελμα με αξιοπρέπεια και προοπτικές, εντούτοις  οι εργαζόμενοι του κλάδου θεωρούν το εαυτό τους και δικαίως,  ως  τους  πιο αδικημένους σε ότι αφορά μισθούς και ωφελήματα.

Εκτός από τον μισθό πρόσληψης που καλύπτεται  από την νομοθεσία περί κατώτατου μισθού (υπάρχουν πολλές καταγγελίες για εταιρείες που παραβιάζουν την νομοθεσία) σε όλα τα άλλα ωφελήματα παρατηρείτε μεγάλη αναρχία.

Ωράρια, άδειες ανάπαυσης, δημόσιες αργίες, υπερωρίες και ταμείο προνοίας που για πολλούς εργαζόμενους σε άλλους κλάδους θεωρούνται δεδομένα, για τους περισσότερους εργαζόμενους στο κλάδο είναι ξένα. Για παράδειγμά ένας φρουρός ασφάλειας που βλέπουμε με την ωραία του στολή, για να πληρωθεί το μισθό που καθορίζει η νομοθεσία, πρέπει να εργάζεται πέραν των 48ωρών ενώ έπρεπε να πληρώνεται στο 40ωρο. Ένας άλλος φρουρός με λεβέντικη κορμοστασιά, προσπαθεί την ημέρα των Χριστουγέννων να μας βοηθήσει να κάνουμε τα ψώνια μας γνωρίζοντας ότι δεν θα πληρωθεί επιπλέον γιατί εργάστηκε δημόσια αργία και ούτε θα πάρει 13ον μισθό!

Όλα αυτά και πολλά άλλα που μειώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια η Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ. -Π.Ε.Ο. δίνει την μάχη για να τα αλλάξει. Με  οργανωτικές εκστρατείες και ενημερωτικά φυλλάδια προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα τους και κυρίως για το δικαίωμα τους να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση, για  διαπραγμάτευση και  υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Προσπαθήσαμε να πείσουμε δημόσιους οργανισμούς, δημοτικά συμβούλια και σχολικές εφορίες  όπως  εντάξουν στα συμβόλαια προσφορών για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας τον όρο που θα  να αναγκάζει τις εταιρείες που θέλουν να κάνουν προσφορές, να παρουσιάζουν συλλογική σύμβαση για τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων τους.

Ενώ έγινε κατορθωτό να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις με αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης, με καθορισμένα ωράρια, με ταμείο προνοίας, με καθορισμένο τρόπο πληρωμής των υπερωριών και των δημόσιων αργιών, δυστυχώς αυτό αφορά μια μικρή μειοψηφία εταιρειών παροχής ιδιωτικής ασφάλειας.

Έτσι, λοιπόν, ο μηχανισμός της συντεχνίας και ιδιαίτερα η κλαδική επιτροπή της Π.Ε.Ο. των φρουρών ασφάλειας συνεχίζει τις  εκστρατείες τοποθετώντας εκτός από την  ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους στην πρώτη γραμμή των επιδιώξεων της:

Α) Δημιουργία μηχανισμών επέκτασης της συλλογικής σύμβασης και μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της σε όλο τον κλάδο από το Υπουργείο Εργασίας.

Β) Την «κατηγοριοποίηση» των διάφορων επαγγελμάτων που έχουμε στον κλάδο σύμφωνα με τις ευθύνες που έχουν και την δημιουργία ξεχωριστών για την κάθε κατηγορία μισθολογική κλίμακα.

Γ) Δυναμική παρέμβαση μας προς τις εταιρείες για χώρους εργασίας μακριά από κινδύνους που θα βάζουν σε κίνδυνό την υγεία και σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, το δίκαιο αγώνα μας με πιο έντονους ρυθμούς καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο κλάδο σε συσπείρωση γύρο από την συντεχνία τους διεκδικώντας τα εργατικά μας  δικαιώματα. Γιατί πρέπει να είναι σε όλους γνωστό ότι η επαγγελματική αξιοπρέπεια  δεν μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει μέσα από μια όμορφη στολή, αλλά η επαγγελματική αξιοπρέπεια είναι ανάλογη με τον μισθών και τα εργατικά δικαιώματα που έχει ο υπάλληλος.