Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας για εγγραφή ανέργων και επιδόματα

295

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εγγραφές ανέργων και επιδόματα.

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

1. Η ανανέωση της εγγραφής ανέργων, περιλαμβανομένων αιτητών Διεθνούς Προστασίας, θα γίνεται αυτόματα χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευση του κοινού στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας και τα Επαρχιακά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν θα επηρεαστούν τα οποιαδήποτε δικαιώματα των ανέργων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και σήμερα στις περιπτώσεις νέων εγγραφών ανέργων, τερματισμών εγγραφών ή ανέργων που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε.Ο.Χ. και στην Ελβετία συνεχίζει να ισχύει ως έχει, δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρουσιάζονται στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενδιαφερόμενοι για να δηλώσουν έναρξη ή τερματισμό της περιόδου ανεργίας τους ή μεταφορά του επιδόματος ανεργίας σε άλλο Κράτος Μέλος. 

2. Τα επιδόματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα καταβληθούν χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευση του κοινού στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών για προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και δεν θα επηρεαστούν τα οποιαδήποτε δικαιώματα ληπτών Δημόσιου Βοηθήματος και Αιτητών Διεθνούς Προστασίας.