Αναστολή δόσεων για μέλη του Ταμείου Προνοίας της ΠΕΟ

261

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Παγκύπριου Ταμείου Προνοίας μελών της Π.Ε.Ο, για να βοηθήσει τα Μέλη του Ταμείου να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατό   καλύτερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοιού, ανακοινώνει πως όσα Μέλη του Ταμείου έχουν επιπτώσεις στα εισοδήματα τους, είτε λόγω αναστολής των εργασιών της εταιρείας που απασχολούνται, είτε επηρεάζονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εάν το επιθυμούν, το Ταμείο θα επικοινωνήσει με το Λογιστήριο της Χρηματοδοτούσας Επιχείρησης που απασχολούνται και θα ζητήσει να μην αποκόψει από τη μισθοδοσία τους τις δόσεις των δανείων τους, μέχρι τους επόμενους 3 μήνες.