Απελπισμένοι οι δικαιούχοι επιδομάτων και συντάξεων

311
Συνεχίζεται η απαράδεκτα μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα δικαιούχοι σύνταξης να περιμένουν πάρα πολλούς  μήνες μέχρι να πληρωθούν και ουσιαστικά να μένουν χωρίς κανένα εισόδημα στα πρόθυρα της απελπισίας αφού πολλοί από τους δικαιούχους είναι άνεργοι. Πολλά είναι εξάλλου και τα παράπονα δικαιούχων, εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων, που φτάνουν κοντά μας. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα έθεσε η ΕΚΥΣΥ και στην τελευταία συνάντηση που είχε με την Υπουργό Εργασίας απαιτώντας να βρεθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα και οι αιτήσεις να εξετάζονται άμεσα. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έγινε και το αποδεικνύουν τα πιο κάτω στοιχεία που παρουσιάζει το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δημοσιεύουμε τις αιτήσεις που εξετάστηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα:
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
-Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 13/11/2020.
-Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021.
2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Ιανουάριο του 2020. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.
3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/09/2020.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Οκτωβρίου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021.
7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.
8. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2020.
9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Αύγουστο του 2020.
10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2020.
11. ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020.
12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.
13. ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/08/2020.
14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται αιτήσεις που παραλήφθηκαν Οκτωβρίου του 2020.
15. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 01/07/2020.
16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:
· Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1957.
· Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2021.
· Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουάριο 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
· Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
17. Ποινικές Υποθέσεις: Τον Νοέμβριο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 517 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 245 αφορούν εργοδότες και οι 272 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.