Αυτή είναι η αίτηση για το επίδομα ειδικής άδειας φροντίδας παιδιών

328

Στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/ έχει αναρτηθεί η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ειδικής άδειας για φροντίδα των παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες:
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormCovid001Servlet