Εκστρατεία υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης σε φάρμακα και εμβόλια κατά του κορονοϊού

308

Η πανδημία που έχει προκληθεί από την ραγδαία εξάπλωση του COVID-19, κοστίζει καθημερινά απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και ασταμάτητο πόνο και απαιτούνται επείγουσες λύσεις για τον τερματισμό της.

Η ΠΕΟ στηρίζει και συμμετέχει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών #Right2Cure  #ΔικαίωμαΣτηΘεραπεία στην οποία συμμετέχουν επίσης πολλές άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ΜΚΟ, επαγγελματίες  υγείας, ανθρωπιστικές οργανώσεις κτλ από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Στόχος της εκστρατείας και απαίτηση όσων συμμετέχουν σε αυτή είναι:

  • – Να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες και εμβόλια. Τόσο οι θεραπείες όσο και τα εμβόλια πρέπει να αποτελούν καθολικό δημόσιο αγαθό.
  • – Να διασφαλίσει η Ένωση ότι τα όποια πνευματικά δικαιώματα σε φάρμακα και εμβόλια δε θα περιορίσουν τη διαθεσιμότητα σε θεραπείες και εμβόλια κατά του COVID-19.
  • – Να μην επιτραπεί η κερδοσκοπία των φαρμακευτικών κολοσσών σε βάρος της υγείας των λαών.
  • – Να τεθεί η δημόσια υγεία πάνω από τα ιδιωτικά κέρδη.

Η εκστρατεία έχει στόχο να συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούνται για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει την αναγκαία νομοθεσία.

https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home