Ενημερώνει τα κόμματα η κοινωνική πλατφόρμα «Στέγη για όλους»

328

Η Πλατφόρμα ξεκίνησε κύκλο συναντήσεων και ενημερώνει τα κόμματα για τις προτάσεις της στο στεγαστικό

Κύκλο συναντήσεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ξεκίνησε η Κοινωνική Πλατφόρμα «Στέγη για όλους». Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωση των κομμάτων για τις θέσεις και προτάσεις της Κοινωνικής Πλατφόρμας όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Λευκωσία με θέμα το στεγαστικό και μετά από τις θεματικές εισηγήσεις για τις διάφορες πτυχές του στεγαστικού προβλήματος. Οι προτάσεις αυτές μάλιστα επιδόθηκαν μετά από μαζική κινητοποίηση, στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη με τον οποίο η Κοινωνική Συμμαχία ζήτησε και συνάντηση.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Συμμαχία Πολιτών και την Αλληλεγγύη ενώ ορίστηκαν συναντήσεις με το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους.

Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η αξιοπρεπής στέγη

Η Κοινωνική Πλατφόρμα «Στέγη για όλους» τονίζει στις θέσεις της ότι:

 • Η διασφάλιση αξιοπρεπών ανθρώπινων συνθηκών στέγασης αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή, καθεστώς διαμονής και οικονομική δυνατότητα. Δυστυχώς αυτό το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι δεδομένο και εφικτό για όλη την κυπριακή κοινωνία.
 • Η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων, ο περιορισμός της δυνατότητας εξασφάλισης δανειοδότησης για απόκτηση στέγης, οι εκποιήσεις κατοικιών, η συρρίκνωση στεγαστικών προγραμμάτων, κάνουν ολοένα και πιο δύσκολη τη δυνατότητα μεγάλης μερίδας του πληθυσμού να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης.
 • Με ιδιαίτερη ανησυχία παρατηρείται ότι ολοένα και αυξάνονται οι άστεγοι όπως και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες.
 • Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από το Υπουργείο σας πριν από μερικούς μήνες  βελτιώνουν κάποια από τα υφιστάμενα σχέδια είναι όμως ανεπαρκή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα στις σημερινές του διαστάσεις.

Χρειάζεται πολυεπίπεδη και κοινωνικά προσανατολισμένη πολιτική

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η Κοινωνική Πλατφόρμα τονίζει ότι απαιτείται πολυεπίπεδη κοινωνικά προσανατολισμένη στεγαστική πολιτική η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα:

 • Δημιουργία προγραμμάτων ανέγερσης κατοικιών από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλό ενοίκιο ή και ενοικιαγορά με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
 • Σχέδιο επιδότησης ενοικίων με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
 • Βελτίωση των κριτηρίων επιδότησης ενοικίου σε φοιτητές.
 • Να περιλαμβάνεται ως βασικό κριτήριο στην πολιτική ανάπτυξης των πανεπιστημίων η δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού φοιτητικών εστιών οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλό έως μηδενικό κόστος στους φοιτητές με βάση την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.
 • Φορολογικά κίνητρα σε ενοικιαστές που ενοικιάζουν υποστατικά σε φοιτητές (π.χ. μειωμένη φορολογία).
 • Δημιουργία και λειτουργία από τις δημοτικές αρχές χώρων προσωρινής στέγασης για άστεγους με την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων. Οι χώροι αυτοί να λειτουργούν και ως κέντρα στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης.
 • Σχέδιο οικονομικών κινήτρων σε νέες οικογένειες οι οποίες επιθυμούν να αξιοποιήσουν κατοικία στην ύπαιθρο για μόνιμη διαμονή
 • Επαναφορά της δήλωσης πολιτικής για ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχια με την προϋπόθεση ότι η ανέγερση θα αφορά πρώτη κατοικία μέχρι ενός συγκεκριμένου εμβαδού.
 • Βελτίωση των σχεδίων για τους πρόσφυγες.  Ειδικότερα απαιτείται:

Επαναφορά του σχεδίου παραχώρησης οικοπέδου και οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση κατοικίας. Επαναλειτουργία του σχεδίου ανέγερσης πολυκατοικιών.  Ουσιαστική αύξηση της οικονομικής χορηγίας για αγορά ή ανέγερση κατοικίας για οικογένειες με εισοδήματα κάτω των 35 χιλιάδων ευρώ.  Άμεση εφαρμογή σχεδίου για την αναδόμηση των πολυκατοικιών εντός των κυβερνητικών οικισμών. Διαμόρφωση νέου σχεδίου δανειοδότησης από τον ΦΙΚΒ σε ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα για στεγαστικούς σκοπούς και δυσπραγούσες περιπτώσεις.

 • Αύξηση του επιδόματος ενοικίου για λήπτες Ε.Ε.Ε. και πρόσφυγες με βάση τις πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων. Η επιδότηση ενοικίων για τους αιτητές πολιτικού ασύλου να συνάδει με την πολιτική επιδότησης για τους λήπτες Ε.Ε.Ε.
 • Σ’ ότι αφορά το θέμα των εκποιήσεων η Κοινωνική Πλατφόρμα απαιτεί τροποποίηση του νόμου με στόχο να επαναφερθεί το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή της διαδικασίας πλειστηριασμού.
 • Φορολογικές εκπτώσεις για τους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία.

Η Κοινωνική Πλατφόρμα προτείνει δημιουργία Φορέα υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής

Με στόχο να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση του στεγαστικού ζητήματος, εκπόνηση και βελτίωση των πολιτικών και προγραμμάτων για τη στέγη, παρακολούθηση της υλοποίησης των διαφόρων στεγαστικών προγραμμάτων, διοχέτευση και αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων οικονομικών πόρων προτείνεται η μετεξέλιξη του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης σε Φορέα Παρακολούθησης και υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής.

Για την άντληση οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής η Πλατφόρμα εισηγείται επαναφορά της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας για τις μεγάλες ιδιοκτησίες, ειδική φορολογία σε τεμάχια γης και οικοδομές που μένουν αναξιοποίητα, επιβολή φορολογικού τέλους για το όφελος που προκύπτει από τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες.

Την Κοινωνική Πλατφόρμα συναποτελούν 23 οργανώσεις

Να σημειώσουμε ότι την Κοινωνική Πλατφόρμα συναποτελούν 23 οργανώσεις:

ΠΕΟ, Ε.Σ.Κ., ΑΣΔΥΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, ΠΟΓΟ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Γυναικεία Οργάνωση Συμμαχίας Πολιτών, Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα Ίσες Ευθύνες, ΕΔΟΝ, Σοσιαλιστική Νεολαία ΕΔΕΚ, Νεολαία Συμμαχίας Πολιτών, Νεολαία Οικολόγων,  ΠΟΦΕΝ, Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, Φοιτητική Ένωση Frederic,  Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, Κίνημα Κατά των Εκποιήσεων, Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών, ΚΙΣΑ, Κίνηση Ενεργώ, που είναι οι οργανώσεις που συναποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία.