Επαναδραστηριοποίηση Κοινωνικής Πλατφόρμας «Στέγη για Όλους»

289

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας της κοινωνικής πλατφόρμας «Στέγη για Όλους». Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο κοινός στόχος των Οργανώσεων που αποτελούν την πλατφόρμα, για διεκδίκηση του δικαιώματος κάθε πολίτη σε αξιοπρεπή προσιτή στέγη, όπως και για διεκδίκηση ολοκληρωμένης κρατικής στεγαστικής πολιτικής.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι λόγοι που το 2019 οδήγησαν στη δημιουργία της «Στέγης για Όλους», όχι μόνο υφίστανται ακόμα, αλλά έχουν οξυνθεί. Η στεγαστική πολιτική του κράτους δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα που αμφισβητούν πιο έντονα το δικαίωμα στη στέγη: Τα σχέδια που εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση είναι ανεπαρκή, ενώ παράλληλα η συνεχής αύξηση των επιτοκίων καθιστά τον κίνδυνο νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων πιο ορατό από ποτέ. Οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, όπως και το κόστος ανέγερσης κατοικίας. Τα προβλήματα στους προσφυγικούς συνοικισμούς χρονίζουν και εντείνονται, και το ζήτημα των εκποιήσεων εντείνεται.

Ανασκοπώντας τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται, η Συντονιστική Ομάδα της «Στέγης για Όλους», έκρινε ότι η επαναδραστηριοποίηση της πλατφόρμας είναι αναγκαία και επιτακτική. Για το λόγο αυτό, καλεί σε ανοικτή σύσκεψη τις Οργανώσεις που αποτελούν την πλατφόρμα, αλλά και άλλες Οργανώσεις, την ερχόμενη Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Επιπρόσθετα, προετοιμάζει την επικαιροποίηση των θέσεων και αιτημάτων της, όπως και τα επόμενα βήματα και δράσεις της.

Στον αγώνα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη, κανένας και καμιά δεν περισσεύει!