Κάτω από το όριο της φτώχειας το 22,3% του πληθυσμού

343

Το 22,3% του πληθυσμού ή 194.400 άτομα στην Κύπρο, βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχειας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από τους 9 βασικούς δείκτες στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Ευρώπη 2020»), με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2019, με οικονομικό έτος αναφοράς το 2018. Το ποσοστό αυτό είναι ανεπαίσθητα μειωμένο σε σχέση με το 2018 αλλά αναμένεται να αυξηθεί και πάλι ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, πιο συγκεκριμένα, 22,3% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν στο 23,9%, η πτωτική του πορεία είναι πολύ αργή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα στην Κύπρο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο 28,9% το 2015, το ψηλότερο ποσοστό που έφτασε ποτέ ο δείκτης αυτός.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο Φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχειας, φτάνει στο 14,7% (15,4% το 2018).

Το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνειά του ή δεν μπορούσε να έχει τον χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση ή να αντιμετωπίσει μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη ανήλθε το 2019 στο 9,1%.

Αυξάνεται η οικονομική ανισότητα μεταξύ πλουσίων και φτωχών

Η οικονομική ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, με τον δείκτη κατανομής εισοδήματος σε πεμπτημόρια (S80/S20) και τον δείκτη άνισης κατανομής εισοδήματος, συντελεστή Gini. Το 2019, οι δύο συντελεστές οικονομικής ανισότητας, με περίοδο αναφοράς το 2018, παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποδηλώνοντας περαιτέρω επιδείνωση στην κατανομή του εισοδήματος των φτωχότερων στρωμάτων.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20, ο οποίος εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, έφτασε το 2019 στο 4,6. Δηλαδή, το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 4,6 φορές ψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού, σε σχέση με 4,3 που ήταν το 2018. Επίσης, ο συντελεστής Gini αυξήθηκε στο 31,1%, σε σχέση με το 29,1% που είχε φθάσει το 2018.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ