Κρατική στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη εισηγείται το Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια

546

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραθέτει το Κυπριακό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια αναγνωρίζοντας την υγειονομική κρίση και τις προεκτάσεις της, στην οποία έχει εισέλθει ολόκληρη η υφήλιος από την πανδημία του COVID 19. Μια κρίση η οποία αναμένεται ότι θα πλήξει ειδικότερα τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με ανακοίνωση το Δικτύου.

Το Δίκτυο παραθέτει τις πιο κάτω εισηγήσεις:

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η πολιτεία θα πρέπει να είναι αρωγός σε όλους τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, σε όσους έχουν μείνει απροσδόκητα μακριά από την αγορά εργασίας, στα άτομα τρίτης ηλικίας, στις γυναίκες και άντρες μονογονιούς, στους φτωχούς εργαζόμενους και γενικότερα σε όλους τους πολίτες που χρειάζονται στήριξη.

2. Συνεπώς θα πρέπει απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσβασης σε όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις όπως τις συντάξεις (αναπηρίας, ανικανότητας, γήρατος κ.λπ.) καθώς και τα επιδόματα (τέκνου, μάνας, μητρότητας, ηλικιωμένων, μονογονιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κ.ά.).

3. Όσοι πολίτες δεν είχαν συνεισφορές στα ταμεία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και έχουν πραγματική ανάγκη για στήριξη, θα πρέπει να εξευρεθούν οι μέθοδοι εντοπισμού τους και στήριξης τους, είτε μέσα από την κοινότητα είτε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

4. Οι μονογονιοί βρίσκονται σε δίλημμα και έχουν να επιλέξουν να μείνουν σπίτι με το παιδί, αφού τα σχολεία έχουν κλείσει και να διαχειριστούν ταυτόχρονα την υποχρέωση τους να πάνε στην εργασία τους, διαφορετικά μπορεί να χάσουν την δουλειά τους. Υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, όπου οι γονείς λαμβάνουν πληρωμή από τα ταμεία υγείας.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων δημόσιας υγείας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

2. Η συνεργασία, ο συντονισμός και η διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να συνεχιστεί στην βάση του εξορθολογισμού των μέτρων που έχουν ληφθεί, έτσι ώστε να μην εξαιρείται καμιά ευάλωτη κοινωνική ομάδα για στήριξη.

3. Εισαγωγή Εθνικού Κατωτάτου Μισθού, τήρηση των όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ενώ παράλληλα να γίνει προσπάθεια για απώλεια όσο το δυνατό λιγότερων θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατό πιο περιορισμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

4. Μέτρα για μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες διευρύνονται στις περιπτώσεις κρίσεων.

5. Ενόψει και της επικείμενης Ευρωπαϊκής ημέρας αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (29η Απριλίου) καλούμε την πολιτεία να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις και να παρέχει ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων.

Αντιμετωπίζουμε ίσως την μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης εποχής και αφού η Κύπρος είχε βιώσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις του κουρέματος του 2013, γνωρίζοντας ότι τα ποσοστά φτώχειας στην κορύφωση τους είχαν πλησιάσει το 30%, τονίζει το Δίκτυο στην ανακοίνωση του προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να οριοθετήσει τις προτεραιότητες της, οι οποίες θα πρέπει να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως το θεμέλιο αντιμετώπισης της πανδημίας, τοποθετώντας τον άνθρωπο ψηλότερα από το κέρδος και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνοντας τις πολιτικές στις ανάγκες των μειονεκτούντων ομάδων.

«Η Κύπρος και η Ευρώπη θα πρέπει να εξέλθουν από την κρίση πιο δυνατοί. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον.»