Μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων για συντάξεις

322

Πλήρως δικαιολογημένες είναι οι έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες  αιτητών για θεσμοθετημένη σύνταξη  για την απαράδεκτα πολύ μεγάλη καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην εξέταση των αιτήσεων τους η οποία  φτάνει  μέχρι   7 μήνες από την ημερομηνία που αποκτούν δικαίωμα ή 10-12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καταγγέλλει με ανακοίνωση της η ΕΚΥΣΥ.

Με βάση επίσημη  ανακοίνωση των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας  ημερ. 8/5/2020 οι αιτήσεις που εξετάζονται αυτή τη περίοδο αφορούν άτομα που αποκτούν δικαίωμα  σε θεσμοθετημένη σύνταξη το Νοέμβριο 2019  – Ιανουάριο  του 2020, ενώ για συντάξεις χηρείας στις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε  θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου   2020. Για περιπτώσεις που λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη  εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019. Με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2018-2019.


Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζονται και για την εξέταση των αιτήσεων για σύνταξη ανικανότητας. Εξετάζονται οι αιτήσεις Νοεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου  2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε ιατρικό συμβούλιο. (δηλ.  μέχρι 7μηνες ) ενώ στις περιπτώσεις εξέτασης από δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές  Σεπτεμβρίου  – Οκτωβρίου  2019 (δηλ. 8-9 μηνες )

Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ)  ζητά  από το Υπουργείο Εργασίας να  πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα στελεχώνοντας αν χρειάζεται  τα αρμόδια τμήματα εξέτασης των αιτήσεων ούτως ώστε να επιληφθούν  αυτού του σοβαρού προβλήματος το οποίο δεν είναι νέο.  Όπως είναι γνωστό η ΕΚΥΣΥ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει διαβήματα, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί. 

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν άτομα – αιτητές οι οποίοι  είναι άνεργοι και δεν έχουν  εισοδήματα.