Μεγαλύτερος ο κίνδυνος φτώχειας για τους part time εργαζόμενους

330

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση και οι εργαζόμενοι σε προσωρινές συμβάσεις είναι πιο πιθανό να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας από ό, τι εκείνοι που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και έχουν μόνιμες συμβάσεις. Το 2018, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που κινδύνευαν από φτώχεια στην ΕΕ ήταν διπλάσιοι (15,7%) από ό, τι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (7,8%), ενώ οι εργαζόμενοι με προσωρινή απασχόληση είχαν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο (16,2%) από όσους έχουν μόνιμη απασχόληση (6,1%).

Τα πιο πάνω στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ, Eurostat, επιβεβαιώνουν αυτό που λέει τόσα χρόνια το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η μη ύπαρξη συλλογικής σύμβασης αποτελούν καρκίνωμα για τους εργαζόμενους.

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ