Μόνο με ενότητα, οργάνωση και συλλογική δράση προχωρούμε μπροστά

502

Του Μιχάλη Παπανικολάου,

Γενικού Γραμματέα Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνούν όλοι οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, επιβάλλεται να αντιληφθούμε ότι μόνο με ενότητα και οργανωμένες, συλλογικές ενέργειες μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν μια συμπαγής δύναμη, που θα αντιμετώπιζε σε ικανοποιητικό βαθμό τις νέες, αρνητικές συνθήκες που δημιουργούνται στους εργασιακούς χώρους. Τις συνθήκες αυτές, δυστυχώς, τις εκμεταλλεύεται η εργοδοτική πλευρά για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα.

Ιστορικά, εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα καταγράψουμε τη μεγάλη σύγκρουση που υπήρξε στην οικοδομική βιομηχανία στα χρόνια 2012-2013, μεταξύ εργοδοτικής και εργατικής πλευράς, με κορύφωση της σύγκρουσης αυτής, τη μεγάλη, καθολική απεργία σε ολόκληρη τη χώρα, που διήρκησε συνολικά 22 ημερολογιακές ημέρες. Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης απεργίας, ήταν η συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2013, μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών, μέσα από την οποία θέτονταν οι βάσεις για το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Κύρια στοιχεία εκείνης της συμφωνίας, ήταν η δέσμευση για έναρξη συζητήσεων για νομοθετική εφαρμογή βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης, που καθορίζει τους όρους εργασίας των εργαζομένων στις κατασκευές. Ακόμα, τέθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή του Προτύπου Επαγγελματικών Προσόντων (Επαγγελματικής Ταυτότητας) για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα ειδικότητας, που απασχολούνταν, απασχολούνται ή θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στην οικοδομική βιομηχανία.

Από την υπογραφή της συμφωνίας μέχρι σήμερα, αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία έχουν προωθηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ήδη η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει ψηφίσει τον Νόμο Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (2019) που καθιστά υποχρεωτική την καταβολή σε όλους τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, 13ου μισθού, Ταμείου Προνοίας, πληρωμένων εορτών και αργιών, 38ωρης εργασίας, και πληρωμής υπερωριακής αποζημίωσης όταν εφαρμόζεται υπερωριακή απασχόληση. Όλα τα πιο πάνω ωφελήματα, θα εφαρμόζονται ακριβώς όπως αναφέρονται στα σχετικά άρθρα που περιέχονται στη συμφωνημένη Συλλογική Σύμβαση, μεταξύ των Συντεχνιών στα οικοδομικά επαγγέλματα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών που εκπροσωπεί τους εργοδότες.

Το άλλο σημαντικό στοιχείο, που είναι η εξασφάλιση του Πρότυπου Επαγγελματικών Προσόντων (Επαγγελματική Ταυτότητα) για όλους τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, να αναφέρω ότι έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και, στα επόμενα 1-2 χρόνια, ευελπιστούμε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος», που αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τον κλάδο των κατασκευών, αφού είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δημιουργημένος από τις Συντεχνίες των Οικοδόμων ΠΕΟ και ΣΕΚ, και στόχο έχει την πιστοποίηση και την περαιτέρω εκπαίδευση, όλων των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των κατασκευών.

Τα πιο πάνω, που θεωρούνται από τους εργαζόμενους στις κατασκευές πολύ σημαντικά, ακόμα και ιστορικά, εκτιμούμε ότι κατέστη δυνατό να επιτευχθούν, στη βάση της αρχικής τοποθέτησης, δηλαδή της ενότητας των εργαζομένων, της πολύ καλής τους οργάνωσης, αλλά και της συλλογικής τους δράσης.

Εκτιμώ ότι αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για τους εργαζόμενους, και πιστεύω ότι μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνούμε, με την πανδημία να τις έχει επιδεινώσει δραματικά, οι εργαζόμενοι, επιτέλους, θα πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες που τους καλούν να μένουν ανοργάνωτοι, και να ενεργούν ατομικά για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, και να βαδίσουν στον δρόμο της οργάνωσης, στον δρόμο της ενότητας και της συλλογικής δράσης, γιατί μόνο έτσι θα έχουν επιτυχίες.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το πώς λειτούργησαν οι συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στα οικοδομικά επαγγέλματα στη χώρα μας με σημαντικές επιτυχίες για τους εργαζόμενους στους υπό αναφορά κλάδους. Θερμή έκκληση λοιπόν, όπως το παράδειγμα των εργαζομένων αυτών, να γίνει πράξη και από άλλες ομάδες εργαζομένων, κάτι που πιστεύω θα βοηθήσει σημαντικά. Οι καιροί είναι δύσκολοι, ιδιαίτερα για τους οικονομικά αδύνατους, και το παράδειγμα των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία θα πρέπει να τύχει χρήσης από όλους, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα και για την υπεράσπιση των υφιστάμενων κατακτήσεων, που δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, αλλά και των μελλοντικών, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ζωής των οικογενειών των εργαζομένων στον τόπο μας.

Τίποτα δε μας χαρίστηκε, τα πάντα κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες και πολλές θυσίες. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.