Οι συνταξιούχοι αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις τους

382
Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïßçóáí óÞìåñá óõíôáîéïý÷ïé ôçò ÅÊÕÓÕ-ÐÅÏ óôïõò äñüìïõò ôçò ËÞäñáò êáé Ïíáóáãüñïõ óôçí Ëåõêùóßá , ÐáñáóêåõÞ 11 Áðñéëßïõ 2014.

Με την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας ημέρας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η ΕΚΥΣΥ συγχαίρει με ανακοίνωση της τους ηλικιωμένους για την πολύ μεγάλη τους προσφορά προς την Κυπριακή κοινωνία και τον δυναμισμό που επιδεικνύουν μέχρι σήμερα να αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που κέρδισαν, ύστερα από πάρα πολλούς σκληρούς απεργιακούς και άλλους αγώνες.

Η ΕΚΥΣΥ διαβεβαιώνει τα άτομα της τρίτης ηλικίας ότι θα είναι πάντα δίπλα τους, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανάκτηση όλων των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών τους και θα είναι στη πρώτη γραμμή του αγώνα για την επίλυση των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω της ανάλγητης συμπεριφοράς της  κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΥΣΥ ζητά άμεσα την επίλυση των πιο κάτω προβλημάτων των συνταξιούχων:

  1. Λήψη μέτρων και  παραχώρηση αντισταθμιστικών παροχών  για αντιμετώπιση της ακρίβειας. 
  2.  Κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή  θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.
  3. Σύνταξη χηρείας σε όλους τους άντρες χήρους.
  4.  Δικαίωμα για δωρεάν μεταφορά όλων των συνταξιούχων.
  5.  Επαναφορά του πασχαλινού επιδόματος και επιδόματος μάνας.
  6.  Αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ιδιαίτερα από το κόστος στα φάρμακα.
  7. Επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και του Τ.Κ. Ασφαλίσεων και η επίλυση του προβλήματος επικοινωνίας με τις πιο πάνω υπηρεσίες  κ.α.
  8. Άμεση εξέταση των αιτήσεων των ηλικιωμένων που ζητούν φροντίδα, οι οποίες παραμένουν στα συρτάρια για μήνες ή και χρόνια.
  9. Άμεσος προγραμματισμός σταδιακής αποπληρωμής  του μεγάλου  χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του Ταμείου. Είναι εξαιρετικής σημασίας η διευθέτηση αυτού του ζητήματος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Τ.Κ.Α. και της δυνατότητας να ανταποκρίνεται στο ρόλο του.
  10. Άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος  που παρουσιάζεται από την υπερβολικά πολύ μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση αιτήσεων ατόμων που εργάστηκαν και στο εξωτερικό και η οποία φθάνει μέχρι και 5 χρόνια.

Μέριμνα για την φροντίδα των ηλικιωμένων σε στέγες. Συγκεκριμένα:

(α)Κατά διαστήματα παρουσιάζονται κρούσματα εξευτελιστικής συμπεριφοράς και βίας σε στέγες ηλικιωμένων που πλήττουν ηλικιωμένους οι οποίοι  φοβούνται  να διαμαρτυρηθούν. 

Η ΕΚΥΣΥ τονίζει την ανάγκη αυστηρότερου και πιο συχνού ελέγχου των στεγών ηλικιωμένων  για να τηρείται η σχετική νομοθεσία η οποία χρειάζεται βελτιώσεις. Χρειάζεται επίσης αύξηση της χορηγίας για άτομα  που χρειάζονται φροντίδα  και  που  διαμένουν στις στέγες ηλικιωμένων.

(β)Ύστερα και από το κλείσιμο κρατικών στεγών ηλικιωμένων εκτιμούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω οικονομική στήριξη η Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενίσχυση των προγραμμάτων που λειτουργεί. Χρειάζεται ακόμη η λειτουργία προγραμμάτων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων και Κέντρων Αποκατάστασης.

Στο μεταξύ  με την ευκαιρία της  Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων,  η ΕΚΥΣΥ έχει προγραμματίσει  έκτακτα Επαρχιακά Συνέδρια καθώς και  εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των συνταξιούχων στη προσπάθεια της να πιέσει ξανά τη κυβέρνηση   για  να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και παραμένουν άλυτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις ως εξής:

-Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, ΕΚΥΣΥ Λευκωσίας στο Οίκημα της ΠΕΟ.

-Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, ΕΚΥΣΥ Πάφου στο Οίκημα της ΠΕΟ.

-Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, ΕΚΥΣΥ Λάρνακας στο Οίκημα των Λαϊκών Οργανώσεων Κιτίου.

-Τρίτη , 11 Οκτωβρίου, ΕΚΥΣΥ Λεμεσού, στο Οίκημα της ΠΕΟ.

Ήδη το συνέδριο  της ΕΚΥΣΥ Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία  τη Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο  οίκημα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας.

Όλα τα Συνέδρια θα αρχίσουν τις εργασίες τους στις 9.15 το πρωί και μετά την λήξη τους θα πραγματοποιηθούν συμβολικές  εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Οι εκδηλώσεις  αυτές εντάσσονται και  στα πλαίσια των δράσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Συνταξιούχων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), η οποία με αφορμή την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.