Ουραγοί στην αγοραστική δύναμη οι εργαζόμενοι στην Κύπρο

318

Πολλά και ενδιαφέροντα πορίσματα περιλαμβάνονται στην Έκθεση για την Οικονομία και Απασχόληση 2019 του ΙΝΕΚ ΠΕΟ. Η αγοραστική δύναμη των μικτών αποδοχών ανά απασχολούμενο  στην Κύπρο το 2019 ήταν σε διεθνή σύγκριση, χαμηλότερη από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Αυτό σημαίνει, προστίθεται στην Έκθεση, ότι έχει πλέον αναιρεθεί ολόκληρη η πρόοδος που είχε επιτευχθεί κατά τα προηγούμενα έτη ως προς την πραγματική σύγκλιση των μισθών έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουτέστιν, ότι κέρδισαν οι εργαζόμενοι με αγώνες γκρεμίστηκαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Πολιτικά ομιλούντες, κάποιοι προέβλεψαν αυτή την επίθεση κατά των εργαζομένων. Μια επίθεση που στόχευσε στη ρίζα των κατακτήσεων.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ