ΠΕΟ: Να ληφθούν υπόψιν και οι επιπτώσεις της πανδημίας στο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής Πολιτικής

303

Απάντηση προς την πρόθεση της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να παρατείνει ως το τέλος του 2021, λόγω της πανδημίας, το Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019 – 2020, απέστειλε η ΠΕΟ τονίζοντας ότι θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει μια αξιολόγηση για την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.

Με επιστολή του ΓΓ Πάμπη Κυρίτση, η ΠΕΟ προτείνει επίσης να διεξαχθεί συζήτηση ακριβώς λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που έχει επιφέρει, ιδιαίτερα στα ζητήματα και τους στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει το Σχέδιο Δράσης. Προστίθεται παράλληλα στην επιστολή ότι το Σχέδιο Δράσης πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα με την ένταξη νέων δράσεων που να απαντούν στις νέες προκλήσεις.