Πρωταθλητές στην ακρίβεια και ουραγοί στους μισθούς

227

Η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, αλλά και ουραγός στους μισθούς των εργαζομένων.

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι τα νοικοκυριά στην Κύπρο βιώνουν πολύ πιο δύσκολα την κρίση του πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία τον Μάρτιο ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έκλεισε στο 6%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του  1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για την τέταρτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης, μετά την Ελλάδα  (1,6%), τη Μάλτα και τη Σλοβακία (και οι δύο 1,2%).

Την ίδια ώρα, οι μισθοί στην Κύπρο είναι 40% περίπου πιο χαμηλοί σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης και της ευρωζώνης, ενώ σε ορισμένους τομείς το χάσμα φτάνει μέχρι το 60%.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας (τα οποία αφορούν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, καθώς δεν περιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση) στην Κύπρο το ωριαίο κόστος εργασίας είναι 19,4 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 30,5 ευρώ και στην ευρωζώνη 34,3 ευρώ. Δηλαδή υστερούμε κατά 36,4% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά 43,4% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Σημειώνεται ότι το ωριαίο κόστος εργασίας αποτελείται από δύο παραμέτρους: τους μισθούς και τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Στην παράμετρο που αφορά τους μισθούς ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 15,6 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ 22,9 ευρώ και στην ευρωζώνη 25,6 ευρώ. Δηλαδή υστερούμε κατά 31,9% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά 39% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Επίσης, στη δεύτερη παράμετρο ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 3,9 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ είναι 7,6 ευρώ και στην ευρωζώνη 8,7 ευρώ. Δηλαδή υστερούμε κατά 48,7% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά 55,2% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Τα στοιχεία στους 15 τομείς της οικονομίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

 • Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης: Ο τομέας παρουσιάζει το πιο χαμηλό ωριαίο κόστος εργασίας (10,6 ευρώ την ώρα). Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,7 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 40,1%.
 • Μεταποίηση: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 13,1 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ 30,5 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 57%.
 • Λοιπές Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 14,5 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ 28,9 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 49.8%.
 • Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 15,7 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ 22,6 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 30,5%.
 • Κατασκευές: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 16,1 ευρώ την ώρα, ενώ στην ΕΕ 27,3 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 41%.
 • Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 16,3 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 25,2 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 35,3%.
 • Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 18,3 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 31,3 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 41,5%.
 • Μεταφορά και Αποθήκευση: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 19 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 26,1 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 27,2%.
 • Ορυχεία και Λατομεία: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 19 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 29,7 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 36%.
 • Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 20,2 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 25,4 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 20,5%.
 • Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 21 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 41,6 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 49,5%.
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 32,2 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 41,9 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 23,2%.
 • Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 35,9 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 52,2 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 31,2%.
 • Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 36,5 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 42,2 ευρώ την ώρα. Δηλαδή υπάρχει χάσμα της τάξης του 13,5%.
 • Εκπαίδευση: Ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι 38,8 ευρώ την ώρα, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ 32,6 ευρώ την ώρα. Είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο ο μέσος όρος στην Κύπρο είναι πιο υψηλός από την ΕΕ (+19%).

Μεγάλες αυξήσεις στις δόσεις των δανείων

Οι εργαζόμενοι τους τελευταίους μήνες είναι αντιμέτωποι και με τις αυξήσεις στα επιτόκια και τις δόσεις των δανείων, πέρα από την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής πέραν των πέντε ετών, αυξήθηκαν κατά 66,7%. Συγκεκριμένα, από 2,04% που ήταν ο μέσος όρος τον Απρίλιο 2022, πριν ξεκινήσει το μπαράζ των αυξήσεων, έφτασε στο 3,4% τον Φεβρουάριο 2023 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Δηλαδή για ένα δάνειο ύψους 150 χιλ. ευρώ η μηνιαία δόση κατά 170 ευρώ (από 255 ευρώ σε 435 ευρώ). Σημειώνεται μάλιστα ότι η ετήσια επιβάρυνση είναι 2.040 ευρώ (από 3.060 ευρώ σε 5.100 ευρώ) που για τους περισσότερους εργαζομένους ξεπερνά τον μηνιαίο τους μισθό. Επίσης, στα νέα στεγαστικά δάνεια ο μέσος όρος έφτασε στο 3,42%, σε σύγκριση με 2,2% τον Απρίλιο 2022.

Από Χαραυγή