Τεράστια αδικία σε βάρος των συνταξιούχων το κόστος που επιφορτίζονται για τα φάρμακα τους

500

Τα Επαρχιακά Συνέδρια της ΕΚΥΣΥ που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ήταν μαχητικά και διεκδικητικά με τους συνταξιούχους που συμμετείχαν να απαιτούν άμεση επίλυση των χρόνιων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στη διάρκεια των Συνεδρίων οι συνταξιούχοι ενέκριναν δύο υπομνήματα προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, τα οποία η ΕΚΥΣΥ τα   έχει αποστείλει  ζητώντας άμεσα συναντήσεις μαζί τους.

Σε ότι αφορά την επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ,  η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι τα στελέχη της και η Οργάνωση την κρίνουν ως θετική και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία του, ανεξάρτητα αν αρχικά παρουσιάστηκαν κάποιες αδυναμίες και  προβλήματα τα οποία στη πορεία έχουν επιλυθεί ή τροχοδρομείται η επίλυση τους.

Παρόλα αυτά, τα Συνέδρια των συνταξιούχων επεσήμαναν κάποια προβλήματα όπως είναι η μερική έλλειψη φαρμάκων που παρατηρείται κατά διαστήματα και το κόστος αγοράς τους  που προκύπτει όταν επαναδιατεθούν με καθυστέρηση στα φαρμακεία ,δηλαδή μετά από την χρησιμοποίηση-εκτέλεση της συνταγής για τα άλλα φάρμακα του ασθενή. Συγκεκριμένα, ο ασθενής θα πληρώσει  την πραγματική τιμή. Επίσης, πρόβλημα υπάρχει από τη συνεισφορά που πληρώνουν για αρκετά φάρμακα οι συνταξιούχοι, οι χρόνιοι ασθενείς, οι αιχμάλωτοι, οι παθόντες κτλ.

Επιπρόσθετα, τα Συνέδρια της ΕΚΥΣΥ υποβάλλουν ξανά στον Υπουργό τα αιτήματα που υπέβαλαν και στις 8 Ιουλίου 2020.

Συγκεκριμένα:

-Οι συνταξιούχοι και οι άλλες ομάδες ατόμων, συγκρίνοντας το κόστος που είχαν προηγουμένως ως κάτοχοι της δωρεάν κάρτας νοσηλείας σε ότι αφορά τα φάρμακα, τώρα με το ΓΕΣΥ η πλειοψηφία από αυτούς   πληρώνουν περισσότερα.

-Αρκετά φάρμακα που είναι απαραίτητα για τους ηλικιωμένους δεν καλύπτονται όπως: Αντιγριπικά φάρμακα, σιρόπι βήχα, παυσίπονα, φαρμακευτικές κρέμες , βιταμίνες οι οποίες είναι αναγκαίες, ενέσεις ή  και χάπια  οστεοπόρωσης κ.α.

-Αρκετά φάρμακα που έπαιρναν για χρόνια οι συνταξιούχοι από τα κρατικά φαρμακεία, τώρα αυτά είναι εκτός ΓΕΣΥ και υποχρεώνονται να τα αγοράζουν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στη κανονική τους τιμή.

-Παρατηρείται αρκετή καθυστέρηση σε μερικές περιπτώσεις για να κλείσει ραντεβού κάποιος ασθενής με τους γιατρούς.

«Τα Επαρχιακά μας Συνέδρια  συζήτησαν το κόστος που έχουν οι συνταξιούχοι που προηγουμένως είχαν σχεδόν δωρεάν ή δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα κρατικά νοσηλευτήρια ενώ τώρα με το ΓΕΣΥ πληρώνουν κάθε μήνα εισφορά επί της σύνταξης τους ύψους 2,65% και παράλληλα συνεισφορά για τα φάρμακα που δεν καλύπτονται από το Σύστημα καθώς και για αγορά φαρμάκων που δεν καλύπτονται καθόλου από αυτό», αναφέρεται στην επιστολή.

Τα αιτήματα της ΕΚΥΣΥ στον Υπουργό Υγείας

Η ΕΚΥΣΥ τονίζει το γεγονός πως οι συνταξιούχοι, η πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού φορτώνεται με ένα σημαντικό κόστος πέραν από την μηνιαία εισφορά  που πληρώνει από τη σύνταξή της. Ως εκ τούτου ζητά όπως:

-Όλα τα φάρμακα που έπαιρναν οι συνταξιούχοι από τα κρατικά νοσηλευτήρια- φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουμε καταγράψει πιο πάνω, να τα παίρνουν τώρα από τα φαρμακεία με πληρωμή μόνο τη συμπληρωμή (€1).

-Σε ότι αφορά την εισφορά που πληρώνουν κάθε μήνα η οποία  αυξήθηκε  στο 2,65% επί της σύνταξης των ηλικιωμένων, η ΕΚΥΣΥ ζητά διαφοροποίηση με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται το βιοτικό τους επίπεδο ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων.

-Να μην υπάρχει ανώτερο όριο επισκέψεων στους προσωπικούς γιατρούς.

-Για τους χρόνιους ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένα φάρμακα τα οποία παίρνουν μόνο από τα κρατικά  νοσοκομεία η συνταγή τους να καλύπτει  περίοδο πέραν από τον ένα  μήνα για να μην ταλαιπωρούνται.

– Να  ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να σταματήσει η μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών όταν επισκέπτονται τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών 

-Να δημιουργηθούν κρατικά Κέντρα αποκατάστασης ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ νοσοκομείου και κατοικίας. 

-Ενημέρωση για  την κατ’ οίκον νοσηλεία.

-Η κυβέρνηση και ο ΟΚΥπΥ να ελέγξουν τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων ούτως ώστε τα δημόσια νοσηλευτήρια να στηριχθούν και να είναι ο βασικός πυλώνας παροχής υπηρεσιών εντός του συστήματος.