Το ένα τρίτο των ατόμων με αναπηρία κινδυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό

345

Το 2019, το 28,4% του πληθυσμού της ΕΕ με αναπηρία (ηλικίας 16 ετών και άνω) κινδύνευε από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, σε σύγκριση με το 18,4% αυτών που δεν είχαν περιορισμό δραστηριότητας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που εκτέθηκαν στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, για όλα τα κράτη μέλη, τα άτομα με αναπηρία είχαν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από εκείνα που δεν είχαν αναπηρία.

Το 2019, τα κράτη μέλη που κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν: Βουλγαρία (50,7%), Λετονία (42,1%), Εσθονία (40,0%), Λιθουανία (39,9%) και Ιρλανδία (37,8%).

Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν 33%, έναντι 18,7% για το γενικό πληθυσμό και στην Ελλάδα 33,2% έναντι 29%.

Αντίθετα, τα κράτη μέλη με το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ήταν: Σλοβακία (19,2%), Δανία (20,3%), Αυστρία (22,2%), Φινλανδία (22,5%) και Γαλλία (22,9%).