Διαρκής ταξικός αγώνας

297

Σε ένα διαρκή αγώνα διεκδίκησης για ανάκτηση δικαιωμάτων και σε άλλες περιπτώσεις, προστασίας των κεκτημένων τους βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Οι εξελίξεις στα πολλά μέτωπα αγώνα που είναι ανοικτά σήμερα για τους εργαζόμενους αποδεικνύουν ότι η ταξική αντιπαράθεση χρειάζεται οργάνωση και αγώνα. Μεγάλοι κλάδοι εργαζομένων είναι αποφασισμένοι, με την καθοδήγηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, να αγωνιστούν μέχρι τέλους. Οι χιλιάδες εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε απεργίες και να διεκδικήσουν τήρηση των συμφωνηθέντων. Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες λεωφορείων είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για τα δικαιώματα τους στο νέο καθεστώς, οι υπάλληλοι στην υπηρεσία σκυβάλων του Δήμου Πάφου θα απεργήσουν κατά της ιδιωτικοποίησης, οι εργάτες στους κλάδους της μεταλλουργικής και ηλεκτρολογικής βιομηχανίας θα παλέψουν για τη συλλογική τους σύμβαση.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ