Η διατήρηση της εργατικής ειρήνης στα λιμάνια

311

Του Άθου Ελευθερίου, ΓΓ ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

Μετά τις ιδιωτικοποιήσεις των εργασιών στα λιμάνια της Κύπρου, αυξήθηκαν και οι διαχειρίστριες εταιρείες. Στο λιμάνι Λεμεσού τη διαχείριση έχουν αναλάβει οι εταιρείες Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, DP World Limassol Ltd και P&O Maritime Cyprus Ltd. Τις εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας αναλαμβάνει η Κοινοπραξία Kition Ocean Holdings. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου είναι με βάση νομοθεσία εργοδότης των λιμενεργατών και στα δύο λιμάνια.

Οι μισθοί, ωφελήματα και όροι εργασίας των εργαζόμενων καθορίζονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και στον περί λιμενεργατών νόμο. Η πιστή εφαρμογή τους τόσο από τους εργοδότες, όσο και από τους εργαζόμενους, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εργατικής ειρήνης στα λιμάνια.

Αυτό ίσχυε και λειτουργούσε ομαλά για πολλά χρόνια και ήταν ένας από τους σημαντικότερους θετικούς παράγοντες για την προσέλκυση νέων εταιρειών και την απρόσκοπτη και έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών στους λιμενικούς χώρους.

Η πρόσφατη προσέλκυση στο λιμάνι Λεμεσού μεγάλων εταιρειών κρουαζιερόπλοιων που το συμπεριλαμβάνουν στους προορισμούς τους από τους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνει και τις πιο πάνω διαπιστώσεις. Καμιά εταιρεία δεν επιθυμεί να εγκλωβίζεται σε εργατικές διαφορές και σε καθυστερήσεις των πλοίων της, χωρίς η ίδια να ευθύνεται.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις αυθόρμητων στάσεων εργασίας, έστω και ολιγόωρων, με αποκλειστικούς υπεύθυνους τους εργοδότες που παραβίαζαν μονομερώς και σε βάρος των εργαζόμενων τις ΣΣΕ και εργασιακές πρακτικές. Φυσιολογική η άμεση αντίδραση των εργαζόμενων, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα παραβιάζονταν δικαιώματα, ή και όροι εργασίας τους. Οι στάσεις εργασίας δεν αφορούσαν νέες διεκδικήσεις, αλλά τον τερματισμό παραβιάσεων υφιστάμενων συμφωνιών.

Οι εργοδότες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποφασίζουν μονομερώς διαφοροποιήσεις. Ούτε να τις επιβάλουν ετσιθελικά και να αναμένουν πως οι εργαζόμενοι πρέπει να τις αποδέχονται και να τις εφαρμόζουν και αν διαφωνούν να αποτείνονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του ΥΕΠΚΑ αναμένοντας παρέμβαση (αν θα γίνει) για να επανέλθουν σε υφιστάμενη συμφωνία.

Ενέργειες αυτού του τύπου, που παραβιάζουν μονομερώς ΣΣΕ και πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται, διαφορετικά οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες επιλογές από άμεσες ανάλογες ενέργειες. 

Έχει έλθει ο χρόνος για να καθοριστούν αποτρεπτικές επιπτώσεις σε εργοδότες που ενεργούν αυθαίρετα για να υπάρχει αντικίνητρο. Η ευθύνη πρέπει να βαραίνει το ΥΕΠΚΑ και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Εάν επιθυμούν πραγματικά την εργατική ειρήνη όπως κατά διαστήματα δηλώνουν, πρέπει να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά έστω και με την ανοχή τους θα ενισχύουν μονομερείς ενέργειες σε βάρος των εργαζόμενων και τη δημιουργία εργατικών διαφορών.

Η τελευταία εργατική διαφορά προέκυψε τον περασμένο μήνα, όταν μια από τις εταιρείες στο λιμάνι Λεμεσού αποφάσισε να προχωρήσει σε απολύσεις, παραβλέποντας την αξιοποίηση των σχεδίων με μέρος του μισθού εργαζομένων της, καθώς και ενεργειών υπουργών και άλλων θεσμών που πέτυχαν αύξηση του όγκου των εργασιών στο λιμάνι που εξ υπακούει και ενίσχυση των οικονομικών της. Απορρίπτεται αυτή η θέση από τις Συντεχνίες και τους εργαζόμενους και αναμένονται δεύτερες σκέψεις από την εταιρεία για αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων για ευνόητους λόγους. Όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι και έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, ώστε να πειστεί και η συγκεκριμένη εταιρεία να αποφύγει με ενέργειες της να οδηγήσει το λιμάνι σε περιπέτειες.

Πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω όλες οι  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στα δύο λιμάνια βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανανέωση τους. Οι εργαζόμενοι διαπραγματεύονται καλή τη πίστη με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Ανάλογοι χειρισμοί αναμένονται και από τις εταιρείες με στόχο τη συντομότερη  ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας με την ανανέωση των ΣΣΕ, για να εκλείψουν και αυτές οι εστίες πιθανής εργατικής σύγκρουσης.

Στόχος των εργαζομένων ήταν και παραμένει η διασφάλιση της εργατικής ειρήνης στους νευραλγικούς για την οικονομία χώρους των λιμανιών. Εμείς αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε την ανάγκη για ομαλή λειτουργία των λιμανιών της Κύπρου και θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε στο βαθμό που μας αναλογεί σε αυτό. Ανάλογος σεβασμός απαιτούμε να επιδεικνύεται και από την εργοδοτική πλευρά.