Σημαντικό πρώτο βήμα η κάλυψη μέρους της γονικής άδειας με επίδομα

245

Υποχρέωση της Κύπρου να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και φροντιστές μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022, η οποία προνοεί μεταξύ άλλων και την κάλυψη μέρους της γονικής άδειας με επίδομα σε δύο φάσεις. Από 2 Αυγούστου 2022 να δίνεται επίδομα για 6 εβδομάδες γονικής άδειας και από 2 Αυγούστου 2024 να προστεθούν ακόμη 2 εβδομάδες. Υπογραμμίζεται ότι σύνολο η γονική άδεια είναι 18 εβδομάδας με δικαίωμα λήψης της μέχρι το 8ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει  καθυστέρηση με βάση την προθεσμία που τίθεται στην οδηγία με κίνδυνο να επιβληθούν κυρώσεις στη χώρα μας για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση της αφού μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί στην Βουλή. Η Οδηγία ψηφίστηκε από την Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2019 και είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2022  του Υπουργείο Εργασίας έδωσε στους κοινωνικούς εταίρους το σχετικό Νομοσχέδιο  με τίτλο «Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022» για να καταθέσουν τις θέσεις τους. Η ΠΕΟ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αλλά μέχρι σήμερα δεν έγινε συζήτηση και ούτε κατατέθηκε το νομοσχέδιο στην Βουλή.

Η κάλυψη της γονικής άδειας με επίδομα είναι διαχρονική θέση της ΠΕΟ αφού αποτελεί σημαντική πρόνοια για λήψη αυτής της άδειας από τους/τις δικαιούχους. Αποτελεί επίσης ένα έμπρακτο μέτρο στήριξης της εργαζόμενης οικογένειας, ειδικά της εργαζόμενης μητέρας, για να μπορεί να συνδυάζει τους ρόλους της. Μέχρι σήμερα πολύ λίγοι γονείς έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος κύρια λόγω του ότι ήταν απλήρωτη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΑ περίπου 250 γονείς κάθε χρόνο έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος.  

Η ΠΕΟ εκτιμά ότι το Νομοσχέδιο αυτό είναι προς την σωστή κατεύθυνση όμως χρήζει κάποιων βελτιώσεων όπως:

  • Την μεταφορά των προνοιών του υφιστάμενου νόμου για τη γονική άδεια, όπου είναι ευνοϊκότερες,  και στον καινούργιο νόμο.
  • Σε ότι αφορά το ποσοστό κάλυψης της περιόδου της γονικής άδειας με επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτό δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το ποσοστό κάλυψης υφιστάμενων σχετικών επιδομάτων από το Ταμείο.
  • Παραμένει η θέση μας για κάλυψη με επίδομα ολόκληρης της περιόδου της γονικής άδειας και ως τούτου θα πρέπει να συνεχιστεί η βελτίωση του Νόμου προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης στο νέο νομοσχέδιο μεταφέρεται και ο Νόμος για την Άδεια Πατρότητας και ως εκ τούτου η ΠΕΟ κατάθεσε ξανά τη θέση της   η άδεια πατρότητας να καλύπτει και τους πατεράδες που δεν έχουν τελέσει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης καθώς επίσης και το δικαίωμα επέκτασης της λήψης άδειας πατρότητας 2 εβδομάδες μετά την λήξη της άδειας μητρότητας όπως έχει πρόσφατα ψηφιστεί σχετική τροποποίηση.