Συνάντηση ΠΕΟ με την Υφυπουργό Πρόνοιας

229

Αντιπροσωπεία της ΠΕΟ που αποτελείτο από την Γενική Γραμματέα, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Μιχάλη Παπανικολάου και την Εκτελεστική Γραμματέα, Μαρίνα Κούκου, είχε συνάντηση την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 με τη νέα Υφυπουργό Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που εντοπίζει η ΠΕΟ και αφορούν το Υφυπουργείο, με στόχο την άμεση επίλυσή τους ώστε οι διάφορες κατηγορίες πολιτών, που είναι και οι πιο ευάλωτες, να μην ταλαιπωρούνται μέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Ταυτόχρονα, η ΠΕΟ έθεσε στη νέα Υφυπουργό τις θέσεις της αναφορικά με την ανάγκη για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των επιδομάτων, έτσι που να εκπληρώνουν το ρόλο της στις σημερινές συνθήκες, την διεύρυνση των δομών υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης παιδιών και άλλων εξαρτημένων ατόμων, με την ουσιαστική εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ανάγκη βελτίωσης του Σχεδίου ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, την αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες όπως προνοούνται στην σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε από την Γ.Γ. της ΠΕΟ ήταν η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Προτείναν επίσης την θεσμοθέτηση δομών δομημένου κοινωνικών διαλόγου για συζήτηση και επεξεργασία προτάσεων πολιτικής στα θέματα αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου.

Τόσο η αντιπροσωπεία της ΠΕΟ όσο και η Υφυπουργός Πρόνοιας, επεσήμαναν την ανάγκη συνεργασίας των δύο πλευρών για την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων μέσα από την άμεση λήψη μέτρων.