ΓΓ ΠΕΟ: “Κυρίαρχο ζήτημα του 28ου Συνεδρίου η επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων”

592

Συνέντευξη στην Άντρη Μιχαήλ*

Κάτω από ποιες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες πραγματοποιείται το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ;

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το 28ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα δύσκολες και ιδιόμορφες συνθήκες. Οι όπου γης εργαζόμενοι είναι σήμερα αντιμέτωποι όχι μόνο με την απειλή της πανδημίας αλλά και με την εργασιακή αβεβαιότητα, τη φτώχεια, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.   Είναι φανερό ότι με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που κυριαρχούν ο λογαριασμός της κρίσης επιχειρείται να φορτώνεται μονόπλευρα και δυσβάσταχτα στους πολλούς και  αδύνατους,  ενώ οι ισχυροί μένουν αλώβητοι και γίνονται και ισχυρότεροι.  Στην Κύπρο,  που η κρίση του κορονοϊού έρχεται ουσιαστικά να επεκτείνει μια προηγούμενη κρίση με το κούρεμα και το μνημόνιο, οι συνθήκες ζωής και δουλειάς των εργαζομένων την τελευταία δεκαετία  επιδεινώνονται.  Όποιος δει τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις στατιστικές αναλύσεις της Eurostat, θα δει  καθαρά ότι το χαρακτηριστικό της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης των τελευταίων χρόνων είναι η δραματική διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας.  Παρόλο ότι  η Κύπρος είναι μια χώρα με ψηλό γενικά ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας σε σχέση με άλλες χώρες, εντούτοις τα τελευταία χρόνια η επίδραση των Συλλογικών Συμβάσεων στη διαμόρφωση των μισθών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με λίγα λόγια οι Συμβάσεις κατά κανόνα  δεν εφαρμόζονται.  Διαμορφώνονται έτσι  συνθήκες εργοδοτικής αυθαιρεσίας ενίοτε και ασυδοσίας.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι με βάση τα στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας η κατανομή του εθνικού εισοδήματος έχει ανατραπεί άρδην σε βάρος της εργασίας. Πριν το 2013, το κομμάτι της πίττας που αφορούσε τα εισοδήματα από εργασία ήταν μεγαλύτερο από το κομμάτι που αφορούσε τα εισοδήματα από κέρδη και προσόδους. Σήμερα, τα εισοδήματα από κέρδη και προσόδους υπερτερούν των εισοδημάτων από μισθούς πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτή την εικόνα ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το κυρίαρχο ζήτημα που θα αναδείξει το Συνέδριο;

Το Συνέδριο θα αναδείξει ως κυρίαρχο ζήτημα το θέμα της επαναρύθμισης των απορυθμισμένων εργασιακών σχέσεων και της διασφάλισης αξιοπρεπούς εργασίας η οποία να είναι ρυθμισμένη μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις ή άλλες διαδικασίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου. Λόγω των απανωτών κρίσεων οι συσχετισμοί δύναμης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών έχουν ανατραπεί δραματικά. Η ανασφάλεια και ο φόβος της απώλειας της εργασίας έχει φέρει σε πολύ αδύνατη θέση τους εργαζόμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες του  αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί η εκμετάλλευση φτηνής εργατικής δύναμης ευάλωτων ανθρώπων, ιδιαίτερα μεταναστών. Γι’αυτό  η επαναρρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις, στις σημερινές συνθήκες για να επιτευχθεί χρειάζεται την παρέμβαση και τη συμβολή του κράτους και της πολιτείας.

Πώς μπορεί να συμβάλει το κράτος και η πολιτεία στην επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων;

Εμείς αυτό που ζητούμε είναι την στήριξη και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων μέσα από την νομοθετικά κατοχυρωμένη  υποχρέωση των εργοδοτών να σέβονται και να εφαρμόζουν τη Συλλογική Σύμβαση, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα ως αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.  Σε αυτό το πλαίσιο,  κεντρικό ζήτημα στο Συνέδριο  θα είναι και  η συζήτηση που άνοιξε με δική μας πίεση και επιμονή για την καθιέρωση νομοθετικά,  ελάχιστου μισθού.

Ποιά είναι η θέση της ΠΕΟ σχετικά με την καθιέρωση ελάχιστου μισθού;

Η καθιέρωση ελάχιστου μισθού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στον αγώνα για ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, με την προϋπόθεση όμως ότι θα γίνει με τέτοιο τρόπο που να στηρίζει και να υποστηρίζει τις Συλλογικές Συμβάσεις και όχι να τις υποσκάπτει.

Εκεί που λειτουργούν οι Συμβάσεις υπάρχουν οι μισθοί πρόσληψης, οι οποίοι μάλιστα είναι συλλογικά συμφωνημένοι. Άρα το μόνο που υπολείπεται, είναι αυτοί οι κατώτατοι μισθοί που προβλέπονται στις Συμβάσεις να καταστούν νομικά υποχρεωτικοί για όλους τους εργοδότες. Βέβαια, υπάρχουν και χώροι και κλάδοι της οικονομίας που δεν καλύπτονται από Συμβάσεις και δεν υπάρχουν συμφωνημένοι όροι εργοδότησης.   Εκεί θα πρέπει να δημιουργηθεί νομοθετικά  μηχανισμός, μέσα από τον οποίο θα διαμορφώνονται ελάχιστοι μισθοί επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση.  

Αναμένω ότι το Συνέδριό μας θα επιβεβαιώσει και θα αναδείξει αυτή τη προσέγγιση,  κάνοντας ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε η καθιέρωση με νομοθετικό τρόπο ενός εθνικού κατώτατου μισθού, να μην συνδυαστεί και με την αναγνώριση της υπεροχής της ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης σε σχέση με προσωπικά Συμβόλαια ή άλλες προσωπικές συμφωνίες και ρυθμίσεις.

Ένα από τα αιτήματα που έθετε το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ τα προηγούμενα χρόνια ήταν η νομοθετική κατοχύρωση όρων των μεγάλων συμβάσεων στα ξενοδοχεία και τις οικοδομές. Αυτό το εργαλείο πώς εξυπηρετεί τους εργαζόμενους και τις Συντεχνίες;

Είναι πολύ σημαντική η επιτυχία που είχαμε στην ανανέωση των δύο μεγάλων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων στους τομείς των κατασκευών και των ξενοδοχείων και των κέντρων αναψυχής. Στην ανανέωση των Συμβάσεων αυτών δεν πετύχαμε μόνο βελτιώσεις στα ωφελήματα και στους μισθούς αλλά πετύχαμε και κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις συνθήκες τις σημερινές. Επιβάλαμε, με την καλή έννοια, τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των εργοδοτών σε αυτούς τους κλάδους να εφαρμόζουν σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνουν οι συμβάσεις. Αυτή η επιτυχία είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας σε αυτούς τους δύο κλάδους,  ιδιαίτερα των νέων και  των ευάλωτων εργαζομένων.  Όλων εκείνων που οι εργοδότες τους αξιοποιούν τις συνθήκες φόβου και ανασφάλειας που επικρατούν για να καταπατούν τη σύμβαση και να μην εφαρμόζουν όσα όφειλαν να εφαρμόζουν με βάση τις συμφωνίες που συνυπογράφουμε με τους εργοδοτικούς συνδέσμους.

Η ανανέωση αυτών των δύο Συμβάσεων με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί ανοίγει το δρόμο και για όλες τις υπόλοιπες Παγκύπριες Κλαδικές Συμβάσεις για να προχωρήσουμε σε νομοθετική κατοχύρωση βασικών στοιχείων των Συμβάσεων.  Μας ενισχύει αποφασιστικά στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που έχει ξεκινήσει με αντικείμενο τη διαμόρφωση κατώτατου μισθού.  Οι συμφωνίες αυτές και η νομοθετική τους ρύθμιση έχουν δώσει έναν καινούριο αέρα στις εργασιακές σχέσεις στους δύο αυτούς μεγάλους κλάδους και αποτελούν ουσιαστικό κίνητρο και εργαλείο για να πετύχουμε μεγαλύτερη συσπείρωση και καλύτερη οργάνωση των εργαζομένων μέσα από τη διαδικασία της διεκδίκησης αυτών που και νομοθετικά σήμερα υποχρεώνονται να εφαρμόζουν οι εργοδότες. Δυστυχώς η πανδημία δεν επέτρεψε να δούμε ακόμα ολοκληρωμένα το αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων

Ζούμε ακόμη σε ρυθμούς πανδημίας covid-19 και από τον Μάρτιο του 2020 είναι ομολογουμένως μια πολύ δύσκολη περίοδος. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ τί έκανε για να προστατεύσει τους εργαζόμενους αυτό το διάστημα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες;

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων  της πανδημίας, έχουμε κάθε δικαίωμα να κοιτάζουμε τους εργαζόμενους κατευθείαν στα μάτια.  Η παρέμβαση της ΠΕΟ στην διαμόρφωση αποφάσεων στήριξης των εργαζομένων με  επιδόματα αλλά και για  διατήρηση του συνεχούς της εργασίας και την απαγόρευση των απολύσεων,  ήταν αποφασιστική. Όπως αποφασιστική ήταν η παρέμβασή μας ώστε οι εργαζόμενοι που όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας,  αλλά λόγω των εξελίξεων και των αποφάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας, έμειναν για μεγάλο διάστημα εκτός εργασίας, να μην επηρεαστούν δυσμενώς τα δικαιώματά τους στην κοινωνική ασφάλιση, όπως το ανεργιακό επίδομα, το επίδομα ασθενείας ή  ακόμα και τη σύνταξη. Ιδιαίτερα αποφασιστικοί είμαστε στα θέματα που αφορούν τους ξενοδοχοϋπάλληλους και γενικότερα τους εργαζόμενους του τουριστικού τομέα, οι οποίοι εργάζονται και σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς με την εποχικότητα που απέκτησε η εργοδότηση αυτών των ανθρώπων. Στον τομέα αυτό δώσαμε πραγματικά μάχες για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο να έχουν εισόδημα για αξιοπρεπή ζωή κατά την περίοδο που ήταν κλειστά τα ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής, αλλά να έχουν και την αναγκαία μεταχείριση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ώστε να μπουν απρόσκοπτα στη νέα περίοδο αναστολών αυτού του χειμώνα με εισοδήματα που να μην υπολείπονται από τα εισοδήματα που είχαν το 2019, πριν την εμφάνιση της πανδημίας.

Το ΓΕΣΥ είναι μια κατάκτηση για την οποία η ΠΕΟ αγωνίστηκε για χρόνια. Μετά από 2,5 χρόνια περίπου από την εφαρμογή του, πώς κρίνετε την πορεία του;

Όντως το ΓΕΣΥ είναι μια μεγάλη κατάκτηση, η οποία έχει πολύ ευδιάκριτη την σφραγίδα της ΠΕΟ. Για εμάς είναι σαφές ότι όχι μόνο η πολύχρονη και συστηματική πίεση και δράση από την πλευρά μας ήταν καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση και υιοθέτηση του ΓΕΣΥ, αλλά και στο τελευταίο στάδιο της εφαρμογής του αν δεν κινητοποιούμασταν με αποφασιστικότητα και αν δεν συνενώναμε κοινωνικές δυνάμεις για άσκηση πίεσης, ο δρόμος που θα είχε πάρει η εφαρμογή του θα ήταν εντελώς διαφορετικός και σε άλλες κατευθύνσεις. Η σημερινή διακυβέρνηση ερωτοτροπούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα με ανατροπή του χαρακτήρα του ΓΕΣΥ στο οποίο είχαμε καταλήξει στο παρελθόν, με στόχο την εμπλοκή μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στις διαδικασίες υλοποίησής του. Τελικά επιβάλαμε το μονοασφαλιστικό σύστημα ώστε να βρίσκεται κάτω από τον δημόσιο έλεγχο και να στηρίζεται στην αλληλεγγύη και στην αρχή της ισότητας στην πρόσβαση.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν ακόμα αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα, αδυναμίες, ακόμα και στρεβλώσεις ώστε να βελτιώνεται το Σύστημα και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες τον εργαζομένων και γενικότερα των ασθενών. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει η ασυνέπεια της κυβέρνησης όσον αφορά την αναβάθμιση,  των εκσυγχρονισμό και την στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Εμείς θεωρούμε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος και ο φρουρός του από τάσεις κατάχρησης ή και υπόσκαψης οι οποίες θα μπορούσαν να το εκτρέψουν ή να το υποβαθμίσουν. Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ασκώντας συνεχώς καλώς  νοούμενη πίεση με προτάσεις και εισηγήσεις αλλά και με αιτήματα,   με στόχο να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αδυναμιών, στη βελτίωση των διαδικασιών και στη δικαιότερη λειτουργία του συστήματος έναντι ευάλωτων ομάδων.

Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο τον κόσμο και η ΠΕΟ έχει πάρει θέση, έχει καταθέσεις εισηγήσεις και έχει πραγματοποιήσει και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ποιες είναι οι προτάσεις σας συγκεκριμένα;

Η ακρίβεια ασφαλώς και απασχολεί την ΠΕΟ, όπως απασχολεί τον καθένα γιατί η αύξηση των τιμών είναι ένας έμμεσος μηχανισμός μέσα από τον οποίo υποβαθμίζεται και υποτιμάται ο μισθός του καθενός. Όπως αντιδρούμε αποφασιστικά και έχουμε καταφέρει να περάσει και νομοθεσία που δεν επιτρέπει την μείωση του μισθού ενός εργαζόμενου, είναι φυσιολογικό να αντιδρούμε και όταν αυτός ο μισθός μειώνεται έμμεσα, μέσα από την υπόσκαψη της αγοραστικής του αξίας από την αύξηση των τιμών. Αυτός ο αγώνας είναι μέρος των αγώνων της ΠΕΟ από την πρώτη στιγμή δημιουργίας της. Από το 1945 η ΠΕΟ έδωσε σκληρές μάχες για την διαμόρφωση μηχανισμών αναπλήρωσης της χαμένης αγοραστικής δύναμης των μισθώ.   Είναι πολύ γνωστός άλλωστε,  ο αγώνας του Τιμαρίθμου που ξεκίνησε επί Αγγλοκρατίας στα κυβερνητικά έργα και επεκτάθηκε σε όλους σχεδόν τους κλάδους των εργαζομένων τότε. Μέσα από αυτούς τους αγώνες και μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις επιβάλαμε το θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ο οποίος έχει αυτό τον προορισμό. Πρώτο λοιπόν και βασικό αίτημα που αναδεικνύεται σήμερα, μετά από την εμφάνιση του κύματος ακρίβειας που παρακολουθούμε να εξελίσσεται, είναι η λειτουργία της ΑΤΑ και η επαναφορά της, ώστε να αποδίδεται στους εργαζόμενους το 100% της απώλειας που έχουν οι μισθοί λόγω αύξησης των τιμών και όχι το 50%.

Πότε θα ξεκινήσει ο διάλογος για επαναφορά της ΑΤΑ;

Η υφιστάμενη συμφωνία για την ΑΤΑ είναι μεταβατική και λήγει στο τέλος του χρόνου. Κατά συνέπεια στη διαδικασία της ανανέωσης αυτής της συμφωνίας θα μπούμε πολύ σύντομα και όπως έχω πει με ξεκάθαρη τοποθέτηση και ξεκάθαρη διεκδίκηση.

Πώς κρίνετε την κυβερνητική πολιτική στο θέμα της ακρίβειας;

Απαίτησή μας είναι αυτή η κυβέρνηση να σταματήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αδιάφορα και να λάβει μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα στα είδη πρώτης ανάγκης. Πέραν από το θέμα της υλοποίησης του προγραμματισμού για φτηνή και καθαρή ενέργεια, στην οποία δυστυχώς έχει αποτύχει παταγωδώς θα πρέπει να αξιοποιήσει  υπάρχοντα  εργαλεία, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ ώστε να απορροφήσει και το κράτος κόστος από αυτή την αύξηση, η διενέργεια πιο εξονυχιστικών ελέγχων από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών για αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και η δυνατότητα καθιέρωσης πλαφόν με στόχο την προστασία των καταναλωτών από αυθαίρετες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΠΕΟ όσον αφορά την  κοινωνική πολιτική και το ρόλο του κοινωνικού κράτους;

Το ξήλωμα του κοινωνικού κράτους από την κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην δραματική διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας.

Πρέπει να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο που πρέπει να παίζει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος στην δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου και την σμίκρυνση της κοινωνικής ανισότητας.

Αγωνιζόμαστε για  επαρκείς συντάξεις και αξιοπρεπή ζωή για τους συνταξιούχους,  κατάργηση του πέναλτι του 12%,  στήριξη και προστασία του ΓΕΣΥ και των δημοσίων Νοσηλευτηρίων αλλά και  βελτιώσεις στο σύστημα που να το καθιστούν ακόμα πιο αποτελεσματικό και ισορροπημένο. 

Ζητούμε τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας και πλήρη επαναφορά και καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, τη δημιουργία υποδομών φύλαξης και φροντίδας παιδιών και στήριξης της εργαζόμενης γυναίκας καθώς και προγράμματα κοινωνικής στέγης. Θέλουμε ακόμη πιο ουσιαστική φροντίδα για τους ανάπηρους και περισσότερη στήριξη στα πολυμελή νοικοκυριά και στα νοικοκυριά με φοιτητές και γενικά πολιτικές εξάλειψης των διακρίσεων και των ανισοτήτων.

Όπως είπατε στο 27ο Συνέδριο, αυτό θα είναι το τελευταίο σας Συνέδριο ως Γ.Γ. της ΠΕΟ. Ήταν εύκολη απόφαση;

Μετά από 23 χρόνια, σίγουρα τέτοια απόφαση εύκολη δεν είναι.  Ξεκαθαρίζω όμως ότι δεν είναι σημερινή, είναι μια απόφαση που την είχα ανακοινώσει αμέσως μετά το προηγούμενο Συνέδριο κατά τη διαδικασία της επανεκλογής μου ως Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ το 2017.  Είναι  μια συνειδητή απόφαση με κίνητρο να συμβάλει στην ανανέωση της ηγεσίας της ΠΕΟ όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε ιδέες και πρακτικές  γιατί αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων.  Στην ώρα της η μια γενιά πρέπει  να αντικαθιστά την επόμενη.  

Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη με ικανότητες, και όρεξη για προσφορά, που θα συνεχίσουν να  εργάζονται προς όφελος του εργατικού κόσμου. Ποτέ δεν ήμουν της λογικής του καρεκλοκένταυρου, αντιθέτως θέλω με το παράδειγμά μου να βοηθήσω στο να εμπεδωθεί αυτή η πεποίθηση.

Σίγουρα δεν θα αποστρατευτώ,  αφού υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεισφέρει κάποιος και χωρίς κατ’ ανάγκη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό, πώς ήταν αυτή η διαδρομή;

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είναι αρκετά μεγάλη.  Από πολύ νέος επέλεξα να είμαι πολιτικά και κοινωνικά ενεργός και δεν μετανιώνω για αυτή την επιλογή.  Κοιτάζοντας ο καθένας πίσω θα ήταν απογοητευτικό αν η ζωή μας περνούσε μέσα σε μια ουδετερότητα, στην αδιαφορία, σε μια αδρανή παρουσία. Η προσπάθεια μου ήταν πάντα να λειτουργώ ως  άνθρωπος που προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, πιο προοδευτικό. Είναι μια  διαδρομή με αρκετές επιτυχίες, αλλά  και απογοητεύσεις.  Με νίκες και με λάθη. Με πολλά πράγματα να μένουν μισοτελειωμένα, αλλά νιώθοντας την αισιοδοξία πως θα τα τελειώσουν άλλοι συναγωνιστές οι οποίοι θα βρεθούν στο πηδάλιο της ΠΕΟ. Ξέρω ωστόσο πως τα χρόνια που  ήμουν επικεφαλής της ΠΕΟ είχαμε μια ουσιαστική συμβολή σε αξιόλογες και σημαντικές κατακτήσεις σε μια δύσκολη εποχή αμφισβήτησης του Συνδικαλισμού και της Αριστεράς. Και αυτό πρέπει να πω είναι η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση.

*Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση του ΕΒ