Η Κομισιόν καλεί τα Κ-Μ να κυρώσουν τη σύμβαση για τη βία και παρενόχληση στην εργασία

338

Η Κομισιόν κάλεσε σήμερα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν τη διεθνή σύμβαση για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει στα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαδικασία επικύρωσης σε εθνικό επίπεδο.

Η διεθνής αυτή σύμβαση, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 100ου έτους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) τον Ιούνιο του 2019 και είναι το πρώτο διεθνές μέσο που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την παρενόχληση και τη βία που σχετίζεται με την εργασία.

Η σύμβαση αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση στην εργασία μπορεί να αποτελούν παραβίαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που αποτελεί απειλή για τις ίσες ευκαιρίες.

Η ΕΕ δεν μπορεί να επικυρώσει τις συμβάσεις της ΔΟΕ, διότι η ΕΕ δεν είναι μέλος του Οργανισμού, μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να επικυρώσουν τέτοιες συμβάσεις. Όταν το μέσο της ΔΟΕ αγγίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ, απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου που επιτρέπει την επικύρωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για τη βία κατά των γυναικών που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στις 2 γυναίκες στην ΕΕ δήλωσαν ότι έχουν υποστεί κάποιο είδος σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία των 15 ετών.

Από κάθε σεξουαλική παρενόχληση, στο 32% των αναφερόμενων περιπτώσεων, ο δράστης ήταν κάποιος που σχετίζεται με την απασχόληση της γυναίκας (συνάδελφος, προϊστάμενος ή πελάτης).