Ιστορικό γεγονός η νομοθεσία για τους όρους εργασίας στην Οικοδομική βιομηχανία

427

Μετά από πολύχρονους αγώνες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα ψηφίστηκαν τελικά σε νόμο οι βασικοί όροι εργοδότησης στην Οικοδομική βιομηχανία. Ο ΓΓ της Συντεχνίας των Οικοδόμων της ΠΕΟ Μιχάλης Παπανικολάου μιλά στο Εργατικό Βήμα για τη σημασία αυτής της νομοθεσίας σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους  στην Οικοδομική Βιομηχανία αποκτούν ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή τους συνδικαλιστική δράση για να εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα. Εξηγεί το πως φτάσαμε στη ψήφιση της νομοθεσίας, τις απεργίες και τους αγώνες που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια καθώς και τις βασικές πρόνοιες της. Ο Μ. Παπανικολάου διαμηνύει παράλληλα πως οι διεκδικήσεις  της Συντεχνίας Οικοδόμων δεν θα πάψουν να υπάρχουν.

Πριν μερικές βδομάδες ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τους βασικούς όρους εργοδότησης στην οικοδομική βιομηχανία. Τι αλλάζει μετά από αυτή την εξέλιξη;

Όπως είναι γνωστό οι εργαζόμενοι στην Οικοδομική Βιομηχανία και οι οργανώσεις τους  εδώ και μερικά χρόνια,  έθεσαν συγκεκριμένους στόχους για να μπορέσουν να διασφαλίσουν καλύτερα τις διάφορες πρόνοιες  που περιέχονται  στην Συλλογική Σύμβαση.

Από μέρους της εργοδοτικής πλευράς  υπήρξε έντονη αντίδραση στο παρελθόν όσον αφορά αυτή την απαίτηση των εργαζομένων και όπως θυμάστε το  2013 είχε πραγματοποιηθεί μία μεγάλη σε διάρκεια απεργία (21 μέρες) που  είχε καθολική εφαρμογή σε ολόκληρη  τη Κύπρο.

Αυτής της απεργίας προηγήθηκαν διάφορες άλλες απεργίες  και είχαν ως κύριο στόχο να διασφαλίσουμε κάποιους βασικούς  όρους της Συλλογικής Σύμβασης.

Ακολούθησε η μεγάλη κρίση του 2013, η μεγάλη οικονομική κρίση,  όπου τα πράγματα έμειναν σε στασιμότητα και κάποιες ειδικές συμφωνίες που είχαμε κάνει τότε  με την εργοδοτική πλευρά,  είχαμε φροντίσει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή μας  την προσπάθεια, με στόχο την  νομοθέτηση βασικών όρων της Σύμβασης.

Δηλαδή εκεί που οι εργαζόμενοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις φροντίζαμε με συμφωνίες να πετυχαίνουμε και κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν  αυτό το στόχο. Φτάσαμε στο 2019 να καταλήγουμε επιτέλους μετά από σκληρούς αγώνες και μεγάλη προσπάθεια στο τελικό νομοσχέδιο το οποίο προωθήθηκε  στην Βουλή  προς ψήφιση.

Πράγματι, στις 28/05/2020 το νομοσχέδιο αυτό έχει ψηφιστεί και αποτελεί πλέον νομοθεσία και οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους  στην Οικοδομική Βιομηχανία αποκτούν ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή τους Συνδικαλιστική δράση για να εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα.

Είναι ένα ιστορικό γεγονός για το εργατικό κίνημα της Κύπρου αυτή η νομοθεσία  και πιστεύουμε ότι μέσα στις συνθήκες που περνούμε θα βοηθήσει τα μέγιστα τους εργαζόμενους να απαιτούν τα δικαιώματα  τους που απορρέουν από την Συλλογική Σύμβαση αλλά  και να  οργανώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις εργατικές οργανώσεις.  

Η σημερινή εξέλιξη μετά και από την ψήφιση από την βουλή του σχετικού νόμου είναι πολύ σημαντική για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ωστόσο,  αποτελεί απλώς ένα σημαντικό εργαλείο. Ο Μηχανισμός της Συντεχνίας Οικοδόμων, ο επαγγελματικός, τα στελέχη από τους χώρους δουλειάς, τα απλά μέλη, θα εργαστούν στοχοπροσηλωμένα ώστε το εργαλείο αυτό να αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό προς όφελος των εργαζομένων. 

Ποιες είναι οι βασικές πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας;

Οι βασικές πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας είναι ότι από την ημέρα ψήφισης της, όλοι οι εργοδότες στην Οικοδομική Βιομηχανία, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδει ο νόμος στην έννοια «εργοδότης»,  είναι υποχρεωμένοι να τηρούν για τους εργοδοτούμενους τους, τους  όρους εργασίας  που περιέχονται στην Συλλογική Σύμβαση και αφορούν το ωράριο και τις υπερωρίες, το Ταμείο Προνοίας, το φιλοδώρημα και τις  αργίες.

Επίσης, από την ψήφισή της νομοθεσίας ο κάθε εργοδότης και  εργολήπτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάλογο εργοδοτουμένων του στο εργοτάξιο που βρίσκεται σε λειτουργία. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να είναι στη διάθεση του επιθεωρητή του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Εργασίας όποτε τυχόν ζητηθεί.

Μία άλλη σημαντική πρόνοια της εν λόγω νομοθεσίας είναι η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής  για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης. Η επιτροπή θα έχει  συμβουλευτικό ρόλο προς τον εκάστοτε  Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα συμμετέχουν  ως  Πρόεδρος  ο  Γενικός  Διευθυντής  του  Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπός του,  αλλά  θα εκπροσωπούνται  και οι Συντεχνίες Οικοδόμων της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η ΟΣΕΟΚ και η ΟΕΒ.

Γιατί άργησε τόσο πολύ η ψήφιση του νομοσχεδίου;

Όπως έχω πει αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός για τα δεδομένα του Εργατικού κινήματος στην Κύπρο, δόθηκαν σκληρές  μάχες και μεγάλοι αγώνες για να φτάσουμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Άρα υπήρχε μεγάλη αντίδραση από μέρους της εργοδοτικής πλευράς κα το αποτέλεσμα είναι κατόπιν  της στοχοπροσήλωσης της επιμονής και του οργανωμένου αγώνα των εργαζομένων.

Πόσους εργαζόμενους αφορά αυτή η νομοθεσία; Μπορεί η νομοθεσία να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους εργαζόμενους να ασχοληθούν επαγγελματικά στον κλάδο των οικοδομών;

Η νομοθεσία αυτή αφορά ένα αριθμό εργαζομένων γύρω στις 30,000 που είναι ένας σημαντικός αριθμός που απασχολείται σήμερα στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Είναι γεγονός ότι αν οι όροι εργασίας των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία που απορρέουν από την Συλλογική Σύμβαση εφαρμόζονται καθολικά από όλους τους εργοδότες τότε αυτό θα αποτελέσει ένα κίνητρο προς τους νέους εργαζόμενους για να μπουν στον Κλάδο των κατασκευών, ως επίσης και κάποιες άλλες συμφωνίες που έχουν προκύψει από την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που προνοούν την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων από τους εργαζόμενους  στην Οικοδομική Βιομηχανία όπως και την ίδρυση του εκπαιδευτικού κέντρου και κέντρου πιστοποίησης ο «Οικοδόμος». Όλες αυτές οι ενέργειες θα συμβάλουν στο να δώσουν μια περεταίρω αναγνώριση στο επάγγελμα του οικοδόμου και μια περεταίρω διασφάλιση στους πραγματικά επαγγελματίες του κλάδου για να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών χωρίς να γίνονται έρμαιο εκμετάλλευσης ή αθέμιτου ανταγωνισμού από μέρους άλλων επαγγελματιών που δεν έχουν την σχετική  κατάρτιση ή δεν έχουν καμία σχέση με τον δικό μας κλάδο.

Κλείνοντας αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της νομοθετικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ποιες είναι οι επόμενες διεκδικήσεις της Συντεχνίας των Οικοδόμων;

Οι διεκδικήσεις  της Συντεχνίας Οικοδόμων δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Εμείς κατανοούμε  πλήρως ότι  μόνο με  την Συνδικαλιστική μας δράση μπορούμε να  βελτιώσουμε την ζωή μας.

Δεν μπορούμε με την συνδικαλιστική δράση να αλλάξουμε την ζωή των εργαζομένων από την ώρα που υπάρχει η μεγάλη αδικία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, από την ώρα που υπάρχει η συσσώρευση του πλούτου στα χέρια των λίγων και των εκμεταλλευτών οι εργαζόμενοι δεν θα πάψουν ποτέ να βρίσκονται  στην δυσχερή θέση.

Άρα οι  αγώνες μας συνεχίζονται για την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων με απώτερο και κύριο στόχο της Συντεχνίας  Οικοδόμων της ΠΕΟ  να έρθει  η  αλλαγή, η πραγματική αλλαγή  της ζωής των εργαζομένων,  με μια προοδευτική αλλαγή στην κοινωνία με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Να στείλετε ένα μήνυμα προς τος εργαζόμενους της Οικοδομικής Βιομηχανίας, αλλά και προς όλους τους άλλους εργαζόμενους;

Μέσα στο πνεύμα της ενότητας, της ταξικής ενότητας  και  όταν συνειδητοποιήσουμε οι εργαζόμενοι ότι μόνο όταν είμαστε οργανωμένοι και έχουμε πίστη στο δίκαιο των εργαζομένων,  τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά  και θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε καλύτερες συνθήκες.

Όλα αυτά δεν μας τα κάνει ούτε η μοίρα ούτε η τύχη, αλλά θα προκύψουν μετά από οργανωμένους αγώνες  που αν κάποιος ανατρέξει στου αγώνες του Κυπριακού Συνδικαλιστικού κινήματος  θα δει ότι   όλες οι κατακτήσεις των Κυπρίων εργαζομένων είχαν σαν βάση τους αυτή την συνταγή.

Μέσα από τους οργανωμένους αγώνες μπορούμε να βελτιώσουμε την ζωή μας. Ολοκληρώνοντας στέλνω μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης στο δίκαιο του αγώνα μας για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση του Εργατικού Βήματος στην έκδοση της 24ης Ιουνίου