Μεγαλύτερος ο κίνδυνος φτώχειας για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης

386

Ένας στους δέκα εργαζόμενους ηλικίας 18 ετών και άνω στην ΕΕ βρέθηκε να κινδυνεύει από τη φτώχεια το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Σύμφωνα με την Eurostat, τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 8,6% το 2008 σε 9,5% το 2018. Στην Κύπρο το ίδιο ποσοστό ήταν 7,4%, ένα από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Συνολικά στην ΕΕ το 2018, 9,9% των απασχολουμένων ανδρών κινδύνευαν από τη φτώχεια σε σύγκριση με 9,1% των γυναικών.

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση και οι εργαζόμενοι σε προσωρινές συμβάσεις είναι πιο πιθανό να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας από ό, τι εκείνοι που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και έχουν μόνιμες συμβάσεις. Το 2018, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που κινδύνευαν από φτώχεια στην ΕΕ ήταν διπλάσιοι (15,7%) από ό, τι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (7,8%), ενώ οι εργαζόμενοι με προσωρινή απασχόληση είχαν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο (16,2%) από όσους έχουν μόνιμη απασχόληση (6,1%).

Κατά την τελευταία δεκαετία, το μερίδιο των εργαζομένων που απειλούνται από φτώχεια αυξήθηκε στα περισσότερα Κράτη Μέλη.