Νομικά μέτρα κατά των τραπεζών από το Σύνδεσμο Καταναλωτών

405

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα καταθέσει προσφυγή εναντίον των τραπεζών για προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών κα θα ζητά επιστροφή όλων των παράνομων χρεώσεων. Αυτό αποκαλύπτει σε συνέντευξη του στο Εργατικό Βήμα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μάριος Δρουσιώτης σημειώνοντας ότι στους άμεσους στόχους για το 2019 είναι η ανάδειξη και περεταίρω δημοσιοποίηση του θέματος με τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών λόγω καταχρηστικών ρητρών. Τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν μεγάλη ισχύ και δύναμη και υπογραμμίζει ότι όσο πιο οργανωμένοι και διεκδικητικοί είναι, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η προστασία των συμφερόντων τους.

Ερ: Με ποιο τρόπο μπορεί ο Σύνδεσμος Καταναλωτών να προστατεύει τους καταναλωτές;

Απ: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και όλα τα μέλη του εργάζονται εθελοντικά χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή.

Ο σκοπός και ο στόχος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι η γενικότερη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Αυτή η προστασία καθίσταται πιο αποτελεσματική μέσα από την οργάνωση και ενεργή συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών. Όσο πιο οργανωμένοι και διεκδικητικοί είναι οι καταναλωτές, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η προστασία των συμφερόντων τους. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα από την πολύχρονη παρουσία του και ευρεία γνώση που διαθέτει σε θέματα προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να συμβουλεύσει, να αντιπροσωπεύσει, να καθοδηγήσει και να διεκδικήσει προς όφελος των καταναλωτών.

Ερ: Ο Σύνδεσμος θεωρείται από το κράτος ως επίσημος φορέας υπεράσπισης των καταναλωτών;

Απ: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι αναγνωρισμένος όχι μόνο από το Κράτος ως επίσημος φορέας προστασίας των Καταναλωτών αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε πολλά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στην Κύπρο συμμετέχουμε μεταξύ άλλων στα ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, του Ενεργειακού Γραφείου, του Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και στην Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, ΚΕΕΣΚ. Επίσης ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε μια σειρά από άλλες Επιτροπές: Επιτροπή χορήγησης σήματος ποιότητας τουρισμού, Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, Επιτροπή για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, Παγκύπριο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Επιτροπή ελέγχου τιμών φαρμάκων, Συμβούλιο Ασφαλείας Τροφίμων, Συμβούλιο Τροφίμων, Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (Biocert CY), Συμβούλιο Βιολογικών Προϊόντων, Συμβούλιο Χημικών Ενώσεων, Συμβουλευτική Επιτροπή Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ), ECO Label, Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αλιείας, Επιτροπή Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών, Τεχνικές Επιτροπές του CYS.

Παράλληλα ο Σύνδεσμος Καταναλωτών συμμετέχει σε 13 πανευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ερ: Πέραν από τη συμμετοχή σας στις Επιτροπές που έχετε προαναφέρει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι παρέμβασης σας προς όφελος των καταναλωτών;

Απ: Με την συμμετοχή στα Σώματα και Επιτροπές που συμμετέχει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών μπορεί και παρεμβαίνει στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου πάντοτε έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένας άλλος τρόπος παρέμβασης του Συνδέσμου για προστασία των καταναλωτών είναι η δημοσιοποίηση των προβλημάτων και με αυτό τον τρόπο ασκείται πίεση, πάντοτε με γνώμονα την καλώς νοούμενη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ερ: Αναγνωρίζεται και από τις επιχειρήσεις ο ρόλος του Συνδέσμου;

Απ: Ο ρόλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις στο μέτρο που δεν αντικρούει τα δικά τους συμφέροντα. Συχνά ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό συμβαίνει μέσα στο πνεύμα και συναντίληψη του ρόλου της κάθε πλευράς. Γενικά εκτιμώ ότι υπάρχει πνεύμα αλληλοαναγνώρισης και συνεργασίας.

Ερ: Ποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στη νομοθεσία και να ωφελήσουν τους καταναλωτές;

Απ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Κύπρο και διέπει την προστασία των καταναλωτών είναι το ίδιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή ένωση και θεωρείται ικανοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδέχεται βελτίωσης. Εκείνο που υστερεί και είναι αρνητικό για τους καταναλωτές, είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών από την αρμόδια αρχή της εφαρμογής τους. Δυστυχώς παρατηρούμε μια αδυναμία και διστακτικότητα για αυστηρή εφαρμογή των Διατάξεων των διαφόρων νομοθεσιών.

Ερ: Ποιες είναι οι ποιο συνηθισμένες καταγγελίες τις οποίες χειρίζεστε;

Απ: Στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών λειτουργεί, εκτός των άλλων, και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης των καταναλωτών στον παγκύπριο αριθμό 700 00 700. Τα παράπονα που λαμβάνονται αφορούν κάθε πτυχή συναλλαγής των καταναλωτών. Όμως τα περισσότερα αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, τις εγγυήσεις προϊόντων, παραπλανητικές διαφημίσεις και περιγραφές προϊόντων και τη γενικότερη συμπεριφορά και πολιτική των καταστημάτων σε περιπτώσεις αντιμετώπισης παραπόνων από τος καταναλωτές.

Ερ: Σας ζητήθηκε να υπερασπιστείτε και πελάτες των τραπεζών;

Απ: Το πρόβλημα με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών είναι από τα πλέον σοβαρά με πολύ μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές. Το θέμα αυτό είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Ήδη ο Σύνδεσμος προχώρησε στη διαδικασία λήψης νομικών μέτρων εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις τους, που οδήγησαν σε παράνομες χρεώσεις. Ο Σύνδεσμος θα καταθέσει προσφυγή εναντίον των τραπεζών για προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και θα ζητά επιστροφή όλων των παράνομων χρεώσεων.

Ερ: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο για τους καταναλωτές; Είδαμε ότι παρά την οικονομική κρίση οι τιμές σε αγαθά πρώτης ανάγκης δεν έχουν μειωθεί.

Απ: Η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο δεν θεωρείται ικανοποιητική και είναι γι’ αυτό το λόγο που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα εντείνει τις προσπάθειές του. Ένας από τους λόγους που η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική είναι και η μη ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στην προάσπιση των δικών τους συμφερόντων. Οι καταναλωτές έχουν μεγάλη ισχύ και δύναμη γιατί όλοι είναι καταναλωτές. Για να ασκήσουν αυτή τη δύναμή τους όμως, θα πρέπει να οργανωθούν και να συσπειρωθούν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Αυτό μπορεί να γίνει με την εγγραφή τους ως μέλη του Συνδέσμου. Όσα περισσότερα μέλη έχει ο Σύνδεσμος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητές του και η δύναμή του. Η εγγραφή μέλους στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στοιχίζει μόνο €15 ευρώ τον ένα χρόνο ή €25 τα δυο χρόνια και δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.

Ερ: Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να ενημερώσετε τους καταναλωτές για τα δικαιώματα τους;

Απ: Η ενημέρωση των καταναλωτών γίνεται μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα μέλη του που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση, με τη λειτουργία της Σχολής Καταναλωτών στην οποία δίνονται διαλέξεις κάθε Τρίτη απόγευμα με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και με στοχευμένες εκστρατείες. Για το 2018, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών παρουσιάστηκε σε ραδιόφωνο και τηλεόραση πέραν των εκατό περιπτώσεων.

Ερ: Τέλος ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι του Συνδέσμου σας για το 2019;

Απ: Οι άμεσοι στόχοι του κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για το 2019 είναι η ανάδειξη και περεταίρω δημοσιοποίηση του θέματος με τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών λόγω καταχρηστικών ρητρών, η άσκηση πίεσης για μη υλοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ και του Υπουργείου Ενέργειας για επιβολή επιπρόσθετης χρέωσης στους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού από την αδειοδότηση για παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καθιέρωση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας από τις επιχειρήσεις και τέλος η οργάνωση, ένταξη και  συσπείρωση περισσότερων καταναλωτών προς υποστήριξη των προσπαθειών του για προάσπιση των συμφερόντων τους.