Οι συνέπειες της πανδημίας στους εργαζόμενους στο επίκεντρο της Συνόδου της ΔΟΕ

248

Πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, από 3 μέχρι 19 Ιουνίου, η 109η Σύνοδος της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας (ΔΟΕ)  και είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της που πραγματοποιείται η Σύνοδος μέσω διαδικτύου εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ αποφάσισε όπως η φετινή Σύνοδος πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος γίνεται μέσω διαδικτύου, ενώ το δεύτερο μέρος προγραμματίζεται να γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2021.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν 4000 αντιπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Εργοδοτικών Συνδέσμων και εκπρόσωποι κυβερνήσεις. Στην αντιπροσωπεία της Κύπρου εκ μέρους της ΠΕΟ συμμετέχουν οι Πάμπης Κυρίτσης, Σωτηρούλα Χαραλάμπους και Πιερής Πιερή. Τη Σύνοδο απασχολούν θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα την ανάκαμψη από την πανδημία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνεται η Έκθεση του Γενικού Διευθυντή για τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας, ο στρατηγικός στόχος της κοινωνικής προστασίας και ενημέρωση για την εφαρμογή των Συμβάσεων και συστάσεων της ΔΟΕ. Στο δεύτερο μέρος της Συνόδου στη συζήτηση θα περιληφθούν οι ανισότητες σε σχέση με τον κόσμο της εργασίας και η δια βίου μάθηση.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ιδρύθηκε το 1919 και είναι η αρχαιότερη διεθνής οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Τα πρώτα κράτη μέλη της ΔΟΕ ήταν τα μέλη της Κοινωνίας των Εθνών που υπόγραψαν την Συνθήκη των Βερσαλλιών ενώ η Γενεύη καθορίστηκε ως έδρα της ΔΟΕ το καλοκαίρι του 1920. Το 1946, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η ΔΟΕ πέρασε κάτω από τη αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως  εξειδικευμένη αρχή στα ζητήματα της εργασίας. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΗΕ όλα τα κράτη μέλη του γίνονται και μέλη της ΔΟΕ.

Η ΔΟΕ είναι ο διεθνής θεσμός που είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση των διεθνών επιπέδων όσον αφορά στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την προστασία των εργαζομένων. Στον πρόλογο του καταστατικού της αναφέρεται ότι η παγκόσμια ειρήνη θα εδραιωθεί μόνο όταν στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας είναι το ανώτατο σώμα της ΔΟΕ και συνέρχεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Γενεύη με πιο σημαντική αρμοδιότητα την επεξεργασία και υιοθέτηση διεθνών επιπέδων εργασίας που μπορούν να πάρουν τη μορφή της Σύμβασης, της Σύστασης και του Πρωτοκόλλου. Επίσης, η Συνδιάσκεψη αποτελεί ένα χώρο συζήτησης επίκαιρων παγκόσμιων κοινωνικών και εργατικών ζητημάτων. Οι εκπρόσωποι της τριμερούς συνεργασίας ερευνούν την πορεία της κοινωνικής προόδου στον κόσμο, αλλά το κεντρικό θέμα είναι η έκθεση που παρουσιάζεται κάθε έτος από το Γενικό Διευθυντή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΟΕ έχει χαρακτηριστεί ως Παγκόσμιο Κοινοβούλιο Εργασίας αφού αποτελεί την μεγαλύτερη διεθνή συγκέντρωση στην οποία συζητούνται προβλήματα που αφορούν την εργασία.