Το καπιταλιστικό σύστημα έχει λήξει και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον κόσμο

445
HEY

Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή της πανδημίας αποκαλύπτονται οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις και οι πραγματικές πολιτικές τους, τονίζει με συνέντευξη του στο ΕΒ ο Ismael Drullet Pérez, μέλος της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας CTC Κούβας. Μιλά για την επικράτηση της Κουβανικής επανάστασης στη χώρα και για το σοσιαλισμό σημειώνοντας, με αφορμή την πανδημία, ότι η δωρεάν υγεία και η εκπαίδευση προωθήθηκαν ως δικαίωμα για όλους. Τονίζει ότι το θεμελιώδες ηθικό ερώτημα που τίθεται από την πανδημία έχει να κάνει με την αξία της ανθρώπινης ζωής και υποδεικνύει ότι για τον καπιταλισμό, η αξία του είναι μηδενική, εκτός εάν καλύπτεται με επιδέσμους αγοραίας αξίας και ενισχύεται από ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  «Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ανήθικο επίπεδο που μας οδηγεί το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα: Αξίζουμε για αυτό που κουβαλούμε και όχι για το απλό γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι».

Ο Ismael Drullet Pérez μιλά επίσης για την έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη της χώρας του προς άλλους λαούς καθώς και για τις ιστορικές σχέσεις των Κουβανών εργαζομένων και των συνδικάτων με την ΠΕΟ στέλνοντας παράλληλα μηνύματα αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους στην Κύπρο.

Η Κούβα μετά την επικράτηση της σοσιαλιστικής επανάστασης και παρά τον πολυετή αποκλεισμό από τις ΗΠΑ έχει καταφέρει να στηρίζεται στα πόδια της. Πως τα κατάφερε; Ποιος είναι ο ρόλος της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας σε αυτή την προσπάθεια;

Από τον θρίαμβο της κουβανικής  επανάστασης, η ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο, έδωσε εξουσία στο λαό, ξεκίνησε μια εκστρατεία αλφαβητισμού, παρέδωσε τη γη στους Κουβανούς αγρότες, ενίσχυσε τις  γυναίκες και ενέκρινε μια σειρά  νόμων που ευνοούσαν την διαβίωση στην πόλη.

Το σοσιαλιστικό σχέδιο ήταν χωρίς αποκλεισμούς, βάζοντας πρώτα τον λαό και αναπτύσσοντας σχέδια για την εδραίωση της δύναμης του έθνους μας.

Η δωρεάν υγεία και η εκπαίδευση προωθήθηκαν ως δικαίωμα για όλους, μια απόφαση που δεν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ετών επανάστασης.

Κάτι πολύ σημαντικό ήταν η άρρηκτη  ενότητα του λαού, ιδίως η ενότητα των εργαζομένων και του κουβανικού συνδικαλιστικού κινήματος, για τη διατήρηση των κερδών μας παρά τον αυστηρό αποκλεισμό των ΗΠΑ που διατηρείται κατά τη διάρκεια αυτών των έξι δεκαετιών.

Μετά τον θρίαμβο της  επανάστασης, η κουβανική κυβέρνηση αναγνώρισε ως ζωτικό το ρόλο των εργαζομένων, της CTC και των συνδικάτων στην οικοδόμηση μιας νέας χώρας, με δικαιώματα για όλους, και ως πρωταγωνιστές της ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ενόψει των  απαγορεύσεων  του εμπάργκο   για τη λήψη των απαραίτητων πόρων για την υποστήριξη του λαού και της χώρας,  με πρωτοβουλία του Τσε Γκεβάρα, συγκροτήθηκε η Εθνική Ένωση Καινοτομίας  και Ορθολογισμού  όπου μια σημαντική ομάδα εργαζομένων  ανέλαβε  το καθήκον να εφεύρει εξοπλισμό, να αντικαταστήσει ανταλλακτικά, καθώς και να αναζητήσει τρόπους εξοικονόμησης πόρων, όπως τα καύσιμα, η ενέργεια και άλλα, για να αντικατασταθεί  η παλιά αμερικανική τεχνολογία και αργότερα η σοβιετική που υπήρχε στη χώρα και αυτό συνέβαλε στην πρόοδο της οικονομίας.

Κάτι πολύ σημαντικό ήταν η επιστημονική ανάπτυξη της χώρας, επομένως σήμερα παρουσιάζουμε υψηλά αποτελέσματα στην ιατρική, στην παραγωγή φαρμάκων, στην εκπαίδευση, στη γεωργική παραγωγή και σε άλλες γραμμές της οικονομίας. Όλα αυτά αψηφώντας τον αποκλεισμό λόγω της έλλειψης πόρων.

Η CTC και τα συνδικάτα έχουν διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο όλα αυτά τα χρόνια, έχουν αποτελέσει μέρος της λήψης αποφάσεων και της έγκρισης των βασικών νόμων της χώρας σχετικά με την εργασιακή, κοινωνική και συνταγματική σφαίρα, δηλαδή τα κριτήρια και οι θέσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της μοίρας της χώρας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Οι λαοί βρίσκονται στο έλεος της  πανδημίας και παλεύουν για επιβίωση. Ποια είναι η κατάσταση στην Κούβα; Πως έχει αντιμετωπιστεί η κρίση και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους εργαζόμενους;

Η παγκόσμια κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις τις συνέπειες αυτής της πανδημίας και έχουν θέσει την οικονομία πάνω από την υγεία των ανθρώπων.  Δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση, επομένως η κατάσταση για τους λιγότερο ευνοημένους, και ιδίως τους εργαζόμενους, είναι χειρότερη.

Η Κούβα, από την αρχή της πανδημίας, κατάρτισε μια στρατηγική για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, οι οποίες διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη  τις απόψεις της  CTC και των    συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχει εφαρμόσει 36 μέτρα σε θέματα εργασίας, μισθού, ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας.

Μεταξύ αυτών των μέτρων, επισημαίνεται ότι η εγγύηση των μισθών,   100% του βασικού μισθού τον πρώτο μήνα και ποσοστό 60% από τον δεύτερο μήνα σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, αν και κατά την περίοδο αυτή πολλοί εργαζόμενοι έχουν ενσωματωθεί στην εργασία τους. Η εξ αποστάσεως εργασία έχει βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς συνέπειες για  το μισθό τους.

Κατά τη διάρκεια της πιο σύνθετης περιόδου, περίπου 68 χιλιάδες  εργαζόμενοι άνω των 60 ετών και άλλοι οι οποίοι  λόγω της  κατάστασής τους, παρέμειναν στο σπίτι λαμβάνοντας μια σημαντική δέσμη παροχών.  86 χιλιάδες μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους λόγω της αναστολής των τάξεων στην πρωτοβάθμια και ειδική εκπαίδευση ή που έχουν τα παιδιά τους σε νηπιαγωγεία ή στη φροντίδα εξουσιοδοτημένων αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, κάνουν επίσης χρήση αυτών των μέτρων.

Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν σε κέντρα προληπτικής απομόνωσης έλαβαν το 100% του μισθού τους, ενώ για εκείνους  που   έκλεισαν  οι  εργασίες τους μεταφέρθηκαν  σε άλλους τομείς, κυρίως στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, στην εργασία στα κέντρα απομόνωσης, στην κάλυψη των κενών θέσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην έρευνα και την φροντίδα ευάλωτων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες.

Οι αυτοαπασχολούμενοι προστατεύονταν επίσης με ίσα δικαιώματα.

Τώρα βρισκόμαστε  εκ νέου σε έξαρση του κορωνοϊού και τα εγκεκριμένα μέτρα επανακτώνται και διατηρούνται, τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους κάθε περιοχής.

Το συνδικαλιστικό κίνημα διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτών των μέτρων για να εγγυηθεί την αποτελεσματική εφαρμογή τους και συνέβαλε με τις κτιριακές του εγκαταστάσεις στην υποδοχή και τη φροντίδα των ατόμων μεμονωμένα.

Πιστεύετε ότι η  πανδημία έχει φανερώσει την αποτυχία  των νεοφιλελεύθερων πολιτικών;

Ναι, προφανώς, έχει αποδειχθεί ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαρθρώθηκαν προς όφελος της οικονομικής εξουσίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων.  Τα συστήματα υγείας κατέρρευσαν λόγω της μη βιώσιμης δομής τους, η έλλειψη φροντίδας  για τις  υπηρεσίες δημόσιας υγείας οδήγησε στην κατάρρευση του συστήματος  χωρίς εγγυήσεις για την πλειονότητα του πληθυσμού και των μολυσμένων.

Αντιμετωπίζουμε πραγματικά μια βαθιά διαρθρωτική πολιτική κρίση, η οποία δείχνει ότι το καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα σύστημα που έχει λήξει και δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον κόσμο, ο αρνητικός αντίκτυπος του Covid-19 έχει αποκαλύψει την αναποτελεσματικότητα του ιδίου του συστήματος και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του.

Σε αντίθεση με χώρες όπως η Κίνα και η Κούβα, με διαφορετικό σύστημα, που αντιμετώπισαν αυτήν την κρίση με διαφορετικό τρόπο.  Η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν άλλες χώρες με τα εμβόλιά τους, με τους απαραίτητους πόρους και την Κούβα με ανθρώπινους πόρους μέσω της ομάδας γιατρών Henry Reeve. Επιπλέον, στην περίπτωσή μας, παρά τον αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ζημίες από την πανδημία ήταν ήσσονος σημασίας και η κοινή προσπάθεια επέτρεψε τον έλεγχο της νόσου, ακόμη και τώρα που υπήρξε εκ νέου εστία, δεν έχουμε χάσει τον έλεγχό της.

Εν ολίγοις, αυτή η κρίση κατέδειξε την αποτυχία του καπιταλισμού ως οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο. Για τον λόγο αυτόν, οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να εργαστούν για την οικοδόμηση ενότητας σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για την επίτευξη της οικονομικής προόδου με την κοινωνική δικαιοσύνη στην οποία προσβλέπουμε.

Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή αποκαλύπτονται οι άνθρωποι, οι κυβερνήσεις και οι πραγματικές πολιτικές τους. Τώρα είναι απλώς θέμα αντιμετώπισης ενός αόρατου εχθρού που απαιτεί επείγουσα συνεργασία και κινητοποίηση. Το θεμελιώδες ηθικό ερώτημα που τίθεται από την πανδημία έχει να κάνει με την αξία της ανθρώπινης ζωής. Για τον καπιταλισμό, η αξία του είναι μηδενική, εκτός εάν καλύπτεται με επιδέσμους αγοραίας αξίας και ενισχύεται από ίδια κεφάλαια και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ανήθικο επίπεδο που μας οδηγεί το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα: Αξίζουμε για αυτό που κουβαλούμε και όχι για το απλό γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι.

Σήμερα ακόμη και τα πλουσιότερα έθνη ανακαλύπτουν ότι τα χρήματα δεν επαρκούν για την πρόληψη της πανδημίας, μόνο η επιστήμη είναι σε θέση να το σταματήσει, αλλά ήταν πολύ απασχολημένα στο πως να ανακαλύψουν τρόπους για   να αυξήσουν τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ δεν είχαν πόρους για να αντιμετωπίσουν την πείνα και τη φτώχεια,  την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η ιατρική στην Κούβα αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. Με ποιόν τρόπο η ηγεσία της χώρας βοήθησε ώστε να είστε πρωτοπόροι σε αυτό τον τομέα;

Η κουβανική κυβέρνηση, από τον θρίαμβο της επανάστασης, αντιλήφθηκε  την ανάγκη να αναπτυχθεί  επιστημονικά η  χώρα και  να προσφέρει στους ανθρώπους δωρεάν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.  Επομένως ο Φιντέλ Κάστρο, ο κύριος αρχιτέκτονας αυτών των αποτελεσμάτων, είχε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει σχολές ιατρικής σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσει εξειδικευμένα ιατρικά ιδρύματα, να ιδρύσει ινστιτούτα για την παραγωγή φαρμάκων, εμβολίων, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προέκυψαν από την επιβολή του  αποκλεισμού.

Η κουβανική κυβέρνηση, από τον θρίαμβο της επανάστασης, αντιλήφθηκε  την ανάγκη να αναπτυχθεί  επιστημονικά η  χώρα και  να προσφέρει στους ανθρώπους δωρεάν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.  

Η Κούβα κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση των λαών της Ευρώπης με την αποστολή γιατρών και νοσοκόμων στην Ιταλία και σε άλλες χώρες για να συμβάλουν στη διαχείριση της πανδημίας.

Η παρουσία κουβανών γιατρών και υγειονομικού προσωπικού στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν η απάντηση  την  έκκληση των κυβερνήσεων αυτών των εθνών.  Η Κούβα ανταποκρίθηκε όπως πάντα, με αλτρουισμό, ανθρώπινη ευαισθησία και ανθρωπισμό, λόγω της ανάγκης να βοηθήσουμε να σωθούν ζωές σε οποιαδήποτε γωνιά της γης όπου μας χρειάζονται.

epa08313956 Delegation of 37 Cuban doctors and 15 nurses from Havana, pose as they arrive at the Leonardo da Vinci’ airport, Fiumicino, Rome, Italy, 22 March 2020. A delegation of 52 Cuban doctors and nurses will travel to Lombardy to support that region of northern Italy, the one most affected by the coronavirus pandemic. Countries around the world are taking increased measures to stem the widespread of the SARS-CoV-2 coronavirus which causes the Covid-19 disease. EPA/ROBERTO FILIBECK / TELENEWS

Κατατέθηκε και πρόταση για την Απονομή του Βραβείου Nόμπελ Ειρήνης 2021 στους γιατρούς της Κούβας και συγκεκριμένα στην κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve», για την πρωτοπόρα διεθνή δράση της στη μάχη κατά της πανδημίας. Πως το σχολιάζετε;

Η Διεθνής Ομάδα Γιατρών ειδικευμένων σε καταστάσεις καταστροφών και σοβαρές επιδημίες “Henry Reeve” ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2005 από τον Φιντέλ Κάστρο, ως απάντηση στις καταστροφές  από τον τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος προκάλεσε  περίπου 1.336 θανάτους και ζημιές  αξίας περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ονομάστηκε “Henry Reeve” προς τιμήν του νεαρού Αμερικανού, ιθαγενούς του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο οποίος εντάχθηκε σε ένα τάγμα Κουβανών πατριωτών ως στρατιώτης γραμμής για να συμμετάσχει στον πόλεμο της ανεξαρτησίας κατά της αποικιοκρατίας της Ισπανίας. Στην ιστορία της Κούβας, το παράδειγμά του ήταν ένα παράδειγμα διεθνούς βοήθειας αλληλεγγύης.

Αποστολή της ομάδας των γιατρών είναι η παροχή ανθρωπιστικής-ιατρικής-υγειονομικής βοήθειας σε πληθυσμούς θύματα  φυσικών καταστροφών και επιδημιών σε άλλες χώρες και η παροχή βοήθειας για την ανάκαμψή τους. Τα περισσότερα από τα μέλη της έχουν εμπειρία σε διεθνείς αποστολές υγείας και η συμμετοχή τους είναι εντελώς εθελοντική.

Η ομάδα των γιατρών  έχει  ως θεμελιώδεις αρχές στην δράση της την  αλληλεγγύη, τον ανθρωπισμό, την άσκηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία, καθώς και την προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην ειρήνη.

Η πρώτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισε η ομάδα , λίγες ημέρες μετά τη δημιουργία του, ήταν στη Γουατεμάλα για να βοηθήσει τον πληθυσμό που επλήγη από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2005. Συνολικά 688 επαγγελματίες υγείας βοήθησαν περισσότερους από 477 χιλιάδες ανθρώπους και έσωσαν τις ζωές περισσότερων από 1.300.

Επισημαίνω  επίσης το έργο της ομάδας  μετά τον  σεισμό  του Οκτωβρίου του 2005 στο Πακιστάν, ο οποίος προκάλεσε την απώλεια 70 χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, 100 χιλιάδων τραυματιών και 3 εκατομμυρίων αστέγων. Σε μια περίοδο σχεδόν οκτώ μηνών, περισσότεροι από 2.000 Κουβανοί επαγγελματίες υγείας θεράπευσαν περισσότερους από 1.700.000 ασθενείς.

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 14.000 χειρουργικές επεμβάσεις, περισσότεροι από 166.000 επιζώντες έλαβαν εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης και περισσότεροι από 2.000 σώθηκαν.

Η Κούβα, με την υποστήριξη αυτής της ομάδας , ήταν μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της επιδημίας έμπολα στην Αφρική τον Οκτώβριο του 2014. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες περισσότεροι από 5 χιλιάδες Κουβανοί γιατροί και νοσοκόμες προσφέρθηκαν εθελοντικά να καταπολεμήσουν την επιδημία. Περισσότεροι από 500 επαγγελματίες υγείας επιλέχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από αυτούς. και τέλος, συμμετείχαν 256.

Ομοίως, το 2010, κουβανοί γιατροί αντιμετώπισαν την επιδημία χολέρας στην Αϊτή, όπου παρείχαν  υπηρεσίες υγείας σε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους και σώθηκαν οι ζωές περίπου 76.000 ανθρώπων. Η ομάδα  ήταν παρόν στη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Γουινέα Κόνακρι σε αίθουσες θεραπείας του Έμπολα, στις οποίες υποβλήθηκαν σε θεραπεία περισσότεροι από 2.000 ασθενείς. Ήταν η μόνη ιατρική αποστολή που παρείχε άμεση υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς με Έμπολα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δύο μέλη της ομάδας  “Henry Reeve” πέθαναν από ελονοσία και ένας επαγγελματίας υγείας αρρώστησε από τον Έμπολα.

Για αυτή την εξαιρετική συμμετοχή που συγκίνησε τον κόσμο, στις 26 Μαΐου 2017, η ομάδα  έλαβε το βραβείο Dr. LEE Jong-wook από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην τελετή της 70ης Συνέλευσής του. Με την ευκαιρία αυτή, ο παρουσιαστής του βραβείου, IHN Yohan, ο οποίος προεδρεύει του Κορεατικού Ιδρύματος Διεθνών Υπηρεσιών Υγείας, δήλωσε ότι  “η ομάδα γιατρών  Henry Reeve έχει διαδώσει ένα μήνυμα ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο”.

Με την ταξινόμηση του COVID-19 ως πανδημίας, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία που αντιμετώπισε ο κόσμος τον 21ο αιώνα, η ομάδα  “Henry Reeve” ήταν έτοιμη να βοηθήσει τους λαούς που το ζήτησαν. Σε διάστημα πέντε μηνών, η παρουσία της έχει φτάσει τα 39 κράτη. Έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 550.900 ανθρώπους και έχει σώσει 12.488 ζωές. Έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 3.800 Κουβανοί επαγγελματίες υγείας, εκ των οποίων το 61,2% είναι γυναίκες. Από τις 52 ταξιαρχίες που σχηματίστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι 43 εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε 33 έθνη.

Για πολλές χώρες στον κόσμο, η πρώτη επαφή με την Κούβα ήταν μέσω των επαγγελματιών υγείας μας και των χωρών που βοηθήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ορισμένοι έλαβαν ιατρική συνεργασία για πρώτη φορά, όπως συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές χώρες, τα νησιά στο εξωτερικό και τις αφρικανικές χώρες.

Μετά την παραλαβή της πρώτης ταξιαρχίας της ομάδας γιατρών  που επέστρεψε στην Κούβα , αφού αντιμετώπισε αυτή την πανδημία στη Λομβαρδία της Ιταλίας, ο Πρόεδρος Miguel Díaz Canel Bermúdez δήλωσε:

«Εκπροσωπείτε τη νίκη της ζωής έναντι του θανάτου, της αλληλεγγύης έναντι του εγωισμού, του σοσιαλιστικού ιδεώδους έναντι του μύθου της αγοράς. Με την ευγενή χειρονομία σας και τη γενναία διάθεσή σας να προκαλέσετε το θάνατο για να σώσετε ζωές, δείξατε στον κόσμο μια αλήθεια ότι οι εχθροί της Κούβας προσπάθησαν να σιωπήσουν ή να διαστρεβλώσουν: τη δύναμη της κουβανικής ιατρικής!»

Αυτή η δράση  της ομάδας των γιατρών  και ειδικότερα η ετοιμότητα τους   να βοηθήσουν στην καταπολέμηση  αυτής  της πανδημίας  παρά τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται, έχει  παρακινήσει πολλούς φίλους να προτείνουν την ομάδα για το Νόμπελ Ειρήνης 2021 μέσω μιας εκστρατείας με  χιλιάδες απλών ανθρώπων και προσωπικοτήτων  σε όλο τον κόσμο να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Αν  ρωτήσετε τους Κουβανούς και την  ίδια την ομάδα, θα λέγαμε ότι αυτή η αναγνώριση είναι δίκαιη, αλλά περισσότερο από αυτό αποτελεί μεγαλύτερη δέσμευση να συνεχίσουμε να σώζουμε ζωές, στο πιο απομακρυσμένο μέρος της γης, παρά την περιβόητη συκοφαντία που η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να εγείρει εναντίον αυτών των αφοσιωμένων  επαγγελματιών υγείας. Θα είναι πάντα έτοιμοι να εκπληρώσουν το διεθνιστικό τους καθήκον.

Ποια η σημασία της διεθνιστικής αλληλεγγύης στις σημερινές συνθήκες;

Ανθρωπισμός είναι η αγάπη για τους ανθρώπους και η ανησυχία για την πλήρη ανάπτυξη όλων με βάση τη δικαιοσύνη.

Αλληλεγγύη σημαίνει να αφοσιωθείς όχι μόνο στην ιδέα αλλά και στην πράξη προς το καλό των άλλων.

Οι σημερινοί καιροί απαιτούν πολιτική βούληση και συνεργασία για την προστασία των ανθρώπινων ζωών ενόψει της κρίσης που προκάλεσε ο Covid 19. Η διεθνής κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας επηρεάζει τόσο τον ανθρώπινο όσο και τον οικονομικό τομέα, έναν τομέα στον οποίο παρατηρούνται προκλήσεις όπως η ανεργία. Περισσότερες από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν πληγεί και περισσότεροι από 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν τα προς το ζην να απειλούνται. Οι συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων που προκαλούνται από αυτή την πανδημία είναι και θα είναι καταστροφικές. Η στιγμή είναι δραματικά σοβαρή και απαιτεί συντονισμένες δράσεις.

Η διεθνής αλληλεγγύη έχει πολλά να κάνει με την ενότητα, αυτή είναι μια στιγμή όπου οι λαοί, οι εργαζόμενοι και ακόμη και οι κυβερνήσεις πρέπει να ενωθούν για να νικήσουν την πανδημία, να μοιραστούν πόρους, να διανείμουν εμβόλια δωρεάν για όλους, η πανδημία δεν έχει πρόσωπο, δεν μολύνει μόνο τους φτωχούς, ή τον εργαζόμενο, ή τους ηλικιωμένους ή τους νέους, μπορούμε όλοι να μολυνθούμε και να πεθάνουμε από έλλειψη ιατρικής βοήθειας, ακόμα και από την πείνα ή τη δυστυχία.

Η Κούβα αποτελεί παράδειγμα για περισσότερα από 50 χρόνια αυτού του διεθνισμού, και έχουμε μοιραστεί τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τους ανθρώπινους πόρους μας, όντας μια μικρή αναπτυσσόμενη χώρα, μπλοκαρισμένη βάναυσα για περισσότερες από 6 δεκαετίες από τη μεγαλύτερη δύναμη που γνωρίζει η ανθρωπότητα, και είναι πρόθυμη να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Σήμερα, η Ρωσία και η Κίνα ασκούν αυτήν την αλληλεγγύη μέσω ιατρικής βοήθειας και εμβολίων από αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να μπορούν να το κάνουν και άλλες χώρες.

Μόνο με διεθνιστική αλληλεγγύη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την υγειονομική κρίση και αυτήν που μας επηρεάζει ήδη και θα επιδεινωθεί- την οικονομική.

Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους εργαζόμενους της Κύπρου και την ΠΕΟ;

Η  CTC, τα  συνδικάτα και οι κουβανοί εργαζόμενοι έχουν ιστορικές σχέσεις με την ΠEO, η οποία πάντα στήριζε  την Κουβανική Επανάσταση και  τον λαό μας και εξέφραζε την  μόνιμη αλληλεγγύη προς την Κούβα, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και τις επιθετικές και άδικες πολιτικές  προς τη χώρα μας. Επωφελούμαστε αυτής της ευκαιρίας για να σας ευχαριστήσουμε, εξ ονόματος του κουβανικού λαού και των εργαζομένων, για αυτήν την άνευ όρων χειρονομία.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν όλοι υποφέρουμε από αυτήν την πανδημική κρίση, σας ευχόμαστε ταχεία ανάκαμψη και ότι το 2021 θα είναι μια διαφορετική χρονιά που θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, ειδικά για τους εργαζόμενους που είναι αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο για να στηρίξουν τις χώρες και τις οικογένειές μας.

Τέλος, για να σας εκφράσουμε ότι η Κούβα και ο λαός της θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα κέρδη τους και δεν θα τα παρατήσουν ποτέ ενώπιον του ισχυρού εχθρού που προσπαθεί να μας πνίξει με σκληρό αποκλεισμό, θα ακολουθήσουμε τις αρχές του διεθνισμού και της αλληλεγγύης μας προς όλους τους λαούς που το χρειάζονται και ότι θα συνεχίσουμε, μαζί με την ΠΕΟ  και τους Κύπριους αδελφούς και αδελφές μας, την οικοδόμηση ενός δικαιότερου  συστήματος, όπου ο πλούτος μοιράζεται εξίσου και ότι το δικαίωμα στην ελεύθερη υγεία και εκπαίδευση αποτελεί νόμιμο δικαίωμα όλων των ανθρώπων, το οποίο για εμάς  είναι ο σοσιαλισμός.

Μπορείτε να υπολογίζετε σε  μας για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου όπου θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μια αγκαλιά αλληλεγγύης, από την CTC, τα συνδικάτα και τους κουβανούς εργαζόμενους.

Επιμέλεια Σπύρος Σωτηρίου