ΔΟΕ: Περισσότεροι από 4 δισ. άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται κοινωνικής προστασίας

418

Παρά την άνευ προηγουμένου παγκόσμια επέκταση της κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης covid-19, περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παραμένουν εντελώς απροστάτευτοι, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Η κοινωνική προστασία περιλαμβάνει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εισοδηματική ασφάλιση, ιδίως όσον αφορά τα γηρατειά, την ανεργία, την ασθένεια, την αναπηρία, τον τραυματισμό από την εργασία, τη μητρότητα ή την απώλεια ενός κύριου εισοδήματος, καθώς και για τις οικογένειες με παιδιά.

“Οι χώρες βρίσκονται σε σταυροδρόμι”, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Γκάι Ράιντερ. «Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για να αξιοποιήσουμε την αντιμετώπιση της πανδημίας για να οικοδομήσουμε μια νέα γενιά συστημάτων κοινωνικής προστασίας που βασίζονται στα δικαιώματα. Αυτά μπορούν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους από μελλοντικές κρίσεις και να δώσουν στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις την ασφάλεια να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές μεταβάσεις που έρχονται με αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία δεν είναι απαραίτητη μόνο για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρεπή εργασία, αλλά και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος.»

Η Παγκόσμια Έκθεση Κοινωνικής Προστασίας 2020-22: Η κοινωνική προστασία στο σταυροδρόμι – επιδιώκοντας ένα καλύτερο μέλλον δίνει μια παγκόσμια επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στα συστήματα κοινωνικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19,  προσδιορίζει τα κενά προστασίας και καθορίζει βασικές συστάσεις πολιτικής.  

Σήμερα όπως επισημαίνεται στην έρευνα  μόνο το 47 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτεται αποτελεσματικά από τουλάχιστον ένα επίδομα κοινωνικής προστασίας, ενώ 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι (53 τοις εκατό) δεν λαμβάνουν καθόλου εισοδηματική ασφάλιση από το εθνικό τους σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές ανισότητες στην κοινωνική προστασία. Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά κάλυψης, με το 84 τοις εκατό των ανθρώπων να καλύπτονται από τουλάχιστον ένα όφελος. Η Αμερική είναι επίσης πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με 64,3 τοις εκατό. Η Ασία και ο Ειρηνικός (44 τοις εκατό), τα Αραβικά Κράτη (40 τοις εκατό) και η Αφρική (17, 4 τοις εκατό) έχουν επισημάνει κενά κάλυψης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών εξακολουθεί να μην έχει αποτελεσματική κάλυψη κοινωνικής προστασίας – μόνο ένα στα τέσσερα παιδιά (26,4 τοις εκατό) λαμβάνει επίδομα κοινωνικής προστασίας. Μόνο το 45 τοις εκατό των γυναικών με νεογέννητα σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν επίδομα μητρότητας σε χρήμα. Μόνο ένα στα τρία άτομα με σοβαρές αναπηρίες (33,5 τοις εκατό) παγκοσμίως λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας. Η κάλυψη των επιδομάτων ανεργίας είναι ακόμη χαμηλότερη. Μόνο το 18,6 τοις εκατό των ανέργων εργαζομένων παγκοσμίως καλύπτεται αποτελεσματικά. Και ενώ το 77,5 τοις εκατό των ατόμων άνω της ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνουν κάποια μορφή σύνταξης γήρατος, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, και μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι κυβερνητικές δαπάνες για την κοινωνική προστασία ποικίλλουν επίσης σημαντικά. Κατά μέσο όρο, οι χώρες δαπανούν το 12, 8 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους για κοινωνική προστασία (εξαιρουμένης της υγείας), ωστόσο οι χώρες υψηλού εισοδήματος δαπανούν το 16, 4 τοις εκατό και οι χώρες χαμηλού εισοδήματος μόνο το 1, 1 τοις εκατό του ΑΕΠ τους για κοινωνική προστασία. Η έκθεση αναφέρει ότι το χρηματοδοτικό κενό (οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για τη διασφάλιση τουλάχιστον ελάχιστης κοινωνικής προστασίας για όλους) έχει αυξηθεί κατά περίπου 30 τοις εκατό από την έναρξη της κρίσης COVID-19.

Υπάρχει τεράστια πίεση για τις χώρες να προχωρήσουν στη δημοσιονομική εξυγίανση, μετά τις μαζικές δημόσιες δαπάνες των μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά θα ήταν σοβαρά επιζήμιο να περικοπεί η κοινωνική προστασία· οι επενδύσεις απαιτούνται εδώ και τώρα»,δήλωσε η Shahra Razavi, Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της ΔΟΕ.