408.000 εργαζόμενοι στον τομέα των αερομεταφορών στην ΕΕ το 2019

434
Commercial airliner in flight over a cloud covered background.

Το 2019, 408.000 άτομα ηλικίας 20-64 ετών απασχολούνταν στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2018 και αυτοί οι εργαζόμενοι αντιπροσώπευαν το 0,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών είναι ένας από τους πολλούς τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία Covid-19. “Με τις περισσότερες πτήσεις σε αναστολή, πολλές αεροπορικές εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν και ορισμένες έχουν ήδη ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας”. Η Eurostat δηλώνει ότι “οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά από την ύφεση στον τομέα των αεροπορικών ταξιδιών”.

Αναλυτικά, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το Λουξεμβούργο κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (1,0% της συνολικής απασχόλησης), ακολουθούμενο από τη Μάλτα (0,5%), την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία (από 0,4%).

Όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των φύλων, μια μικρή πλειονότητα των εργαζομένων στις αεροπορικές μεταφορές ήταν άνδρες (56%). Το υψηλότερο ποσοστό ανδρών καταγράφηκε στη Σουηδία (77%), που ακολουθείται από τη Δανία (74%) και τη Μάλτα (73%). Αντίθετα, η Φινλανδία ήταν το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ όπου κυριαρχούσαν οι γυναίκες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (το 57% των εργαζομένων στις αεροπορικές μεταφορές ήταν γυναίκες). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για Εσθονία, Κροατία, Κύπρο και Λετονία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ